Home Biznes Trzy sposoby, w jakie dane uwalniają wartość biznesową w organizacjach finansowych

Trzy sposoby, w jakie dane uwalniają wartość biznesową w organizacjach finansowych

944 min
0
0
103

Branża usług finansowych jest w trakcie ogromnych zmian. Zmieniły się oczekiwania konsumentów, a firmy wprowadzają kolejne innowacje w zakresie danych i technologii, aby zaspokoić szersze potrzeby swoich klientów. Zmiany w przepisach doprowadziły do tego, że firmy muszą na nowo zaprojektować sposoby zbierania i przetwarzania danych, aby nadążyć za zmieniającym się krajobrazem. Konkurencja ze strony fintechów stanowi dodatkową zachętę dla firm do przemyślenia sposobu, w jaki mogą one napędzać rozwój biznesu i stwarzać możliwości.

Sektor usług finansowych wymaga dużej ilości danych. Ilość danych generowanych w branży wzrosła, ponieważ procesy cyfrowe zwiększyły ilość dostępnych informacji na temat transakcji finansowych i zachowań klientów. Dane te są często tworzone w poszczególnych działach, co powoduje powstawanie coraz większych silosów informacyjnych. Kiedy teamy biznesowe współpracują ze sobą, dane są współdzielone i często powielane przez wiele zespołów, regionów i działów, co powoduje tarcie i zwiększa koszty oraz złożoność przepływu tych danych. Firmy nie są w stanie działać efektywnie bez solidnego zarządzania danymi, dlatego muszą wykorzystać je do zaspokojenia swoich przyszłych potrzeb.

Chociaż dane są siłą napędową przepływów sektora usług finansowych, to jednak starsze architektury technologiczne, na których opierają się firmy, ograniczają ich działalność, a nawet mogą prowadzić do większego ryzyka organizacyjnego. Wyzwaniem dla wielu firm jest fakt, że infrastruktura z przeszłości nie została zbudowana tak, by sprostać ogromnym i zmieniającym się wymaganiom branży finansowej, w której dane są dostępne i przekształcane w dające pełen obraz informacje.

Firmy, które chcą się zmodernizować i zyskać na wartości, mogą to zrobić, wdrażając strategię danych korporacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań typu cloud-native. Mogą one zmienić swoją pozycję, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększyć ich wartość, dzięki zróżnicowanym produktom i ulepszonej ofercie, co pozwoli im uzyskać kluczową przewagę konkurencyjną. Poniżej przedstawiamy trzy ważne sposoby, w jakie firmy z sektora usług finansowych wykorzystują lepszą technologię i ulepszone zarządzanie danymi, aby zwiększyć wartość biznesową.

 Sprawozdawczość regulacyjna

W ciągu ostatniej dekady liczba przepisów i obowiązków sprawozdawczych firm na całym świecie rosła wykładniczo. W rezultacie spowodowało to większą złożoność i wyzwania związane z bezpieczeństwem dla firm gromadzących i przetwarzających takie dane. Wiele z tych regulacji zostało przyjętych przez organy nadzorcze w celu zapewnienia stabilności finansowej po kryzysie finansowym z 2008 roku. Regulatorzy mają większe oczekiwania wobec firm, aby ograniczać ryzyko i zapewnić przejrzystość ich funkcjonowania. Dzięki zaawansowanym technologiom ułatwiającym zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych, organy nadzorcze są również skłonne do żądania dodatkowych informacji, ponieważ obecnie można wymagać większej ilości dokumentacji i dążyć do większej przejrzystości.

Zróżnicowane interpretacje, nakładające się na siebie wymogi regulacyjne w różnych klasach aktywów i regionach geograficznych oraz rygorystyczne, a nawet nierealne terminy wdrożenia zmusiły podmioty z branży do przyjęcia taktycznych, krótkoterminowych rozwiązań typu „quick-fix”, co zwiększyło ryzyko operacyjne i ryzyko nałożenia kar przez regulatorów. Działy ds. zgodności spędzają więc lata na budowaniu procesów raportowania, zarządzaniu niespójnymi zestawami danych, utrzymywaniu starzejących się magazynów danych i – co ważne – nadzorowaniu różnych poziomów zarządzania, co zwiększa koszty i złożoność zadań. W przypadku dużych, wielosegmentowych banków lub firm zarządzających aktywami takie fragmentaryczne i ręczne podejście do zarządzania danymi i ich analizy jest nie do utrzymania, biorąc pod uwagę skalę procesów i uwarunkowania geograficzne, których muszą przestrzegać.

W związku z tym, że organy regulacyjne nadal forsują długoterminowy program zmian strukturalnych, instytucje finansowe muszą przygotować się do spełnienia bardziej rygorystycznych wymogów sprawozdawczych, aby dostosować się do stale zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Celem jest uproszczenie i lepsze zarządzanie danymi w zespołach, z zachowaniem ładu i bezpieczeństwa, jakie zapewniają możliwości technologiczne oferowane obecnie przez nowoczesną chmurę. Pozwoli to firmom na zastąpienie starych i niespójnych danych scentralizowaną architekturą, zapewniającą jedno źródło prawdy. Skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem i pobieraniem danych oraz normalizacją danych na potrzeby analizy może znacznie usprawnić procesy raportowania.

Doświadczenie 360o

Konsumenci dostarczają instytucjom finansowym ogromną ilość informacji, począwszy od swoich nawyków bankowych, a skończywszy na preferencjach behawioralnych. Organizacje finansowe tradycyjnie niechętnie wykorzystywały całość tych informacji, by zapewnić klientom lepsze doświadczenia.

Dążenie do zapewnienia większej widoczności i 360-stopniowego spojrzenia na zachowania klientów jest jednak podstawą priorytetów organizacji finansowych w zakresie doświadczeń Customer 360. Klienci chcą płynnych i łatwych doświadczeń cyfrowych, które przemawiają do ich pragnienia prostoty użytkowania i wygody. Jest to coraz bardziej widoczne w sposobie, w jaki klienci bankowości wirtualnej wybierają technologie, które są proste w interakcji, samosterowne i pozbawione tarć, jeśli chodzi o ich nadrzędne preferencje dotyczące przeprowadzania transakcji cyfrowych. Nowe regulacje, takie jak PSD2 i przepisy dotyczące otwartej bankowości, również sprawiły, że klienci oczekują od przedsiębiorstw więcej.

Wyzwaniem dla konserwatywnych organizacji jest połączenie łatwości i użyteczności pierwszych platform cyfrowych z zaawansowaniem dużego, globalnego dostawcy. Kluczem do udanej transformacji jest wykorzystanie pełnego spektrum danych tworzonych przez konsumentów.

Osoby zajmujące się doradztwem majątkowym i zarządzaniem inwestycjami coraz częściej korzystają z możliwości, jakie dają dane, aby wspierać bieżące zarządzanie relacjami z klientami. Organizacje zajmujące się zarządzaniem majątkiem mogą zdigitalizować proces inwestycyjny – od znalezienia klienta, przez zarządzanie rachunkami, po oferowanie planów dostosowanych do jego potrzeb. Efektywne wykorzystanie danych w tym sektorze może uwolnić czas doradców, pomagając w utrzymaniu kluczowych klientów i pobieraniu wyższych prowizji dzięki nowemu poziomowi spersonalizowanej obsługi.

Otwarcie dostępu do metryk i raportów ESG

W związku z rosnącą presją ze strony interesariuszy, kwestie ESG zyskały na znaczeniu, co skłoniło firmy do nadania priorytetu programom zrównoważonego rozwoju. Aby zrozumieć, ocenić problem i podjąć działania, firmy potrzebują dostępu do technologii zapewniającej holistyczne możliwości i rozwiązania w zakresie danych ESG, działających z dużą wydajnością i na wielką skalę.

Organizacje finansowe gromadzą solidne zbiory danych, aby spełnić kryteria ESG i mierniki zrównoważonego rozwoju potrzebne do oceny wpływu i postępów w realizacji własnych zobowiązań. Zarządzający aktywami wykorzystują wskaźniki zrównoważonego rozwoju, takie jak ekspozycja na firmy emitujące duże ilości dwutlenku węgla, do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Banki analizują ryzyko ESG w odniesieniu do portfeli korporacyjnych, aby zrozumieć wpływ na ich wycenę. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują dane ESG do oceny ryzyka klimatycznego i ryzyka związanego z transformacją. Zespoły doświadczające problemów związanych z danymi ESG mogą ich potrzebować do wielu różnych zastosowań biznesowych, od budowy portfela po planowanie finansowe i sprawozdawczość regulacyjną.

Ciągle aktualne wyzwania związane z pobieraniem, standaryzacją i udostępnianiem danych ESG będą w centrum uwagi każdej organizacji – w miarę jak będzie ona uświadamiać sobie skalę wyzwań i przekształcać swoje działania w celu ich pokonania. Dzięki rozwiązaniom chmurowym firmy mogą korzystać z gotowych zapytań do zbiorów danych rynkowych. Następnie mogą udostępniać te dane zespołom w bezpieczny i regulowany sposób, co pozwala na szybsze wdrożenie nowych rozwiązań. Organizacje mogą zaspokoić potrzebę skalowalnych analiz i uzyskać dostęp do ekosystemu danych, aby zbudować własne aplikacje ESG dla różnych użytkowników ich różnych wymagań.

Przyszłość

Inwestycje w dane i związane z nimi technologie będą nadal rosły, aby sprostać współczesnym wymaganiom branży usług finansowych. Organizacje, które starają się wzmocnić działania mające na celu tworzenie wartości biznesowej, zwiększają ją dla wszystkich interesariuszy – pracowników, konsumentów, klientów, organów regulacyjnych i społeczeństwa. Oznacza to dodanie wartości w całym biznesie, co pozwala uodpornić organizacje na przyszłość. Pomaga to także w poprawie wydajności i skuteczności operacyjnej, zwiększając atrakcyjność świadczonych usług dla klientów poprzez poprawę ich doświadczeń lub ograniczanie ryzyka. Droga do tworzenia wartości biznesowej będzie obejmować transformację biznesową i cyfrową, ponieważ firmy modernizują swoje działania za pomocą technologii i innowacji w obszarze danych, które dostępne są dzięki rozwiązaniom chmurowym.

Dzięki technologii chmury danych firmy są lepiej przygotowane do reagowania na przyszłe wyzwania i możliwości. Instytucje finansowe mogą znaleźć się w centrum wspólnych ekosystemów danych, zachowując przy tym wymagane bezpieczeństwo i kontrolę. Umożliwi im to tworzenie infrastruktury, która jest niezbędna do przetrwania w zmieniającym się świecie.

Rinesh Patel, szef działu usług finansowych w Snowflake
Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Najbardziej skuteczne portale pracy dla pracowników biurowych w 2022 roku

Według raportu TRAFFIT za 2022 rok, grupa portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs odpowia…