Home Na czasie Lenovo obroniło stabilne zyski

Lenovo obroniło stabilne zyski

0
0
137

Grupa Lenovo przedstawiła wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2016 r. Firma Lenovo umocniła działalność zasadniczą w segmencie PC, poprawiła swoją strukturę kosztów i ochroniła zyski pomimo wyzwań natury wewnętrznej i zewnętrznej wpływających na przychody, które wyniosły 9,1 mld USD, co oznacza 19-procentowy spadek w ujęciu rok do roku, podczas gdy roczne przychody wyniosły 44,9 mld, co oznacza 3-procentowy spadek w ujęciu rok do roku. Największy w historii Lenovo program restrukturyzacyjny pozwolił jednocześnie udoskonalić strukturę kosztów, co przyniosło 690 mln USD oszczędności w II połowie roku i zwiększyło dochód przed opodatkowaniem za IV kwartał o 86% w ujęciu rok do roku, do poziomu 193 mln USD. Roczne straty przed opodatkowaniem wyniosły 277 mln USD. Dochód netto za czwarty kwartał zwiększył się o 80% w ujęciu rok do roku, do 180 mln USD, a strata netto za pełny rok wyniosła 128 mln USD, nawet po uwzględnieniu niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami w wysokości 330 mln USD.

„Zdecydowane działania podjęte w połowie roku pozwoliły nam utrzymać rentowność w ostatnim kwartale pomimo trudnych warunków w gospodarce i w branży, które odbiły się na naszych przychodach. Utrzymaliśmy solidne wyniki w zasadniczej działalności w segmencie PC, kontynuowaliśmy zwiększanie rentowności w segmencie dużych przedsiębiorstw i odnotowaliśmy wzrost na niektórych kluczowych rynkach smartfonów” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Ze względu na kwestie operacyjne w naszych działach zastosowaliśmy różne działania zapobiegawcze. Podjęliśmy między innymi kluczowe decyzje związane z organizacją, kierownictwem, produktami i kanałami dystrybucji, aby przywrócić rozwój w segmencie mobilnym, a także wdrożyć nowy model operacyjny obejmujący różne działy, który wyzwoli efektywność i kreatywność w każdym z nich. Jednocześnie zintegrujemy swoje tradycyjne atuty w dziedzinie urządzeń dla użytkowników końcowych z nowymi zdolnościami w dziedzinie chmury i infrastruktury, aby wykorzystać możliwości, jakie wiążą się z połączeniem urządzeń z chmurą”.

 

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, a także szeroko zakrojonych programów restrukturyzacji i reorganizacji grupa Lenovo odnotowała następujące osiągnięcia operacyjne i finansowe:

  • umocniła się na pozycji globalnego lidera w segmencie PC, osiągając solidne zyski i rekordowy udział w rynku — wzrost o 1,3 punktu do 21%*;
  • uzyskała rekordowy udział w rynku tabletów, prześcigając rynek i zajmując 3. miejsce dzięki niemal 11 milionom sztuk sprzedanym w minionym roku finansowym;
  • dział rozwiązań dla przedsiębiorstw odnotował 73-procentowy wzrost przychodów rocznych w ujęciu rok do roku, zysk operacyjny już 6. kwartał z rzędu, a także dobre wyniki w Chinach i na rynkach wschodzących;
  • dział urządzeń mobilnych osiągnął prawdziwie globalną skalę z dwucyfrowym wskaźnikiem wzrostu na rynkach wschodzących w omawianym roku finansowym: 96% w regionie Azji i Pacyfiku, 83% w regionie EMEA i 46% w Ameryce Łacińskiej; w trzecim kwartale osiągnął zgodnie z założeniami operacyjny próg rentowności, ponieważ docelowo miało to nastąpić w ciągu 4–6 kwartałów od inwestycji w Motorolę;
  • dział Ecosystem and Cloud Services Group odnotował rekordowe wyniki — średnia miesięczna liczba użytkowników potroiła się do ponad 200 mln, a roczne przychody przekroczyły 200 mln;
  • w zestawieniu Interbrand ujęto Lenovo jako jedną ze 100 najważniejszych marek świata
  • prawdziwa innowacyjność w świetnych produktach przyniosła działom Lenovo 66 nagród na targach Consumer Electronics Show i 23 nagrody na Mobile World Congress.

Zysk brutto za pełny rok finansowy wyniósł 6,6 mld USD, co stanowi spadek o 1% w ujęciu rok do roku. Za czwarty kwartał zysk brutto wyniósł 1,5 mld USD, co stanowi spadek o 15%. Marża brutto wyniosła 14,8% za rok i 16,6% za kwartał. Strata operacyjna za pełny rok finansowy wyniosła 

62 mln USD, a zysk za kwartał sięgnął 248 mln USD, co stanowi wzrost o 95% w stosunku do czwartego kwartału zeszłego roku. Podstawowy zysk na akcję w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 1,63 centa USA, czyli 12,67 centa hongkońskiego. Podstawowa strata na akcję wyniosła 1,16 centa USA, czyli 9 centów hongkońskich za pełny rok finansowy. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2016 r. w wysokości 2,64 centa USA, czyli 20,5 centa hongkońskiego za akcję. 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…