Home Praca zdalna Mobilna praca rozwiązaniem na korki i kryzys

Mobilna praca rozwiązaniem na korki i kryzys

0
0
147

Siemens Enterprise Communications zachęca do szerszej debaty dotyczącej lepszego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w celu poprawy ogólnej wydajności poszczególnych firm i organizacji gospodarczych. Do niedawna elastyczny czas pracy kojarzył się głównie z pracą zdalną. Jednakże wsparcie technologiczne tego sposobu wykonywania pracy nie pozwala osiągnąć pełnej efektywności. Obecnie można pracować w każdym miejscu i o każdej porze. Optymalne wykorzystanie możliwości technologicznych pozwala nawet na trzykrotny wzrost wydajności pracy całej organizacji.

Elastyczna praca  – w każdym miejscu i o każdej porze

Stworzenie przez firmę dobrych warunków dla pracy zdalnej, uważano do niedawna za jedyne dostępne rozwiązanie wspierające elastyczność zatrudnienia. Jednakże mobilny styl pracy ewoluuje i obecnie pracownicy oczekują, że będą mogli wykonywać swoje obowiązki w dowolnym miejscu i czasie. Firmy muszą rozważyć bardziej elastyczne i inteligentne metody pracy w szczególnie trzech obszarach : w biurze, w podróży i w domu, jeżeli chcą w dalszym ciągu zwiększać wydajność w globalnej gospodarce funkcjonującej w systemie 24/7.

Efektywność pracy, wymagana przez współczesne organizacje, może być osiągnięta tylko poprzez system „pracy w dowolnym miejscu”, który zmusza do przezwyciężenia ograniczeń mobilności narzuconych przez tradycyjne biura. Mobilni pracownicy muszą mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków w dowolnym miejscu na świecie. Takie podejście wymaga narzędzi i rozwiązań umożliwiających elastyczne funkcjonowanie w ramach organizacji na przykład rozwiązań z rodziny OpenScape oraz radykalnej zmiany filozofii działania firmy, zwłaszcza w obszarze dotyczącym „bezpośredniego zarządzania ” i ścisłej kontroli pracowników.

Zunifikowana komunikacja minimalizuje problem korków

Powszechnie przyjmuje się, że korki powodują spadek efektywności pracy w firmach. Natężenie ruchu drogowego jest obecnie prawie dwa razy wyższe niż na początku lat 90-tych, a pracownicy spędzają średnio ponad 200 godzin rocznie w podróży do pracy. Tymczasem firmy mogą łatwo zmniejszyć skalę problemu, ustawiając status „zawsze obecny” dla pracowników w podróży lub w drodze pomiędzy spotkaniami, wykorzystując w tym celu komunikacyjne systemy „przyłączenia się” (joined up), takie jak zunifikowana komunikacja (Unified Communications – UC) w ramach OpenScape UC Suite. Dzięki nowoczesnej technologii, zapewniającej inteligetne narzędzia komunikacji, pracownicy moga skupić się wyłącznie na wykonywaniu swoich podstawowych zadań i obowiązków. Pozwala to uniknąć marnowania czasu i zasobów na nieodebrane telefony, brak możliwości kontaktu z współpracownikami oraz zapewnia lepszą widoczność dostępności całej załogi.

-W trudnych ekonomicznie czasach, jest szczególnie ważne, aby być elastycznym, mobilnym i wydajnym w godzinach pracy. Firmy muszą tak zarządzać systemem pracy, aby umożlić pracownikom podniesienie produktywności i wydajności dzięki inteligentnym narzędziom komunikacji i szkoleń, które pomogą lepiej zarządzać kadrą – mówi Paweł Podwysocki, prezes zarządu, Siemens Enterprise Communications. – Wierzymy, że nowoczesne polskie firmy mogą lepiej i szerzej wykorzystać istniejące narzędzia biznesowe, w tym rozwiązania UC, aby zapewnić optymalną mobilność i wsparcie dla osób pracujących także poza biurem. Firmy, które są w stanie zapewnić pracownikowi stały dostęp do zespołu roboczego i zasobów firmy, niezależnie od tego, czy pracuje z domu, czy podróżuje pociągiem, czy też biega ze spotkania na spotkanie, mogą liczyć na aż trzykrotny wzrost korzyści z wydajności pracy mimo trudnej sytuacji gospodarczej – dodaje.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…