Home Biznes Rośnie popyt na rozwiązania Business Intelligence

Rośnie popyt na rozwiązania Business Intelligence

0
0
103

Technologia Business Intelligence (w skrócie BI) obchodzi swoje 60-lecie. To właśnie w 1958 roku na łamach czasopisma IBM Journal po raz pierwszy został zdefiniowany schemat działania w pełni zinformatyzowanego systemu analitycznego wspierającego podejmowanie kluczowych decyzji w przedsiębiorstwach. Dziś ten segment analityki danych to wielomiliardowy globalny biznes.

Według raportu Research and Markets wartość globalnego rynku rozwiązań Business Intelligence wyceniana jest na prawie 19 mld dolarów, natomiast roczny wskaźnik wzrostu do roku 2024 szacowany jest na 10,3 proc. Z szacunków firmy TogetherData zajmującej się analityką danych wynika, iż popyt na systemy BI w Polsce do 2020 roku wzrośnie o 30 proc.

Business Intelligence to szeroko zakrojony proces informatyzacji przedsiębiorstw mający na celu podnoszenie ich konkurencyjności. Aplikacje i systemy informatyczne tego typu mają dwa zadania. Pierwszym jest uporządkowanie zettabajtów firmowych danych. Z kolei drugie polega na przedstawianiu wyników analizy w postaci zrozumiałych i czytelnych raportów.

Narzędzia typu Business Intelligence nie są rozwiązaniami pudełkowymi. Albowiem każdy tego system jest zbudowany od podstaw i w pełni dostosowany do specyfiki danej firmy – mówi Paweł Brach, Wiceprezes firmy TogetherData. Analiza danych może dotyczyć każdego problemu trapiącego daną organizację. Przykładem jest np. zmniejszenie ryzyka biznesowego związanego z opóźnieniami w płatnościach czy wyjaśnienie przyczyny słabszej sprzedaży danego produktu.

Polskie firmy od lat z wielkim trudem przekonują się do analityki danych, w tym także do wykorzystania aplikacji BI. Według badań przeprowadzonych przez firmę Intel, raptem co piąte polskie przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia z zakresu analityki danych. Pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Z obserwacji firmy TogetherData wynika, iż najbliższe dwa lata będą stały pod znakiem swoistej „datyzacji” polskiego biznesu. Zapotrzebowanie na implementacje systemów klasy Business Intelligence wzrośnie o 30 proc. Największy popyt będzie panował wśród firm z takich branż, jak handel, finanse czy ubezpieczenia.

Warto zaznaczyć, iż aplikacje BI nie informują, jakie konkretnie kroki powinny zostać podjęte, pomagają natomiast unikać błędnych lub ryzykownych decyzji – dodaje Paweł Brach. Efektywne wykorzystywanie tego typu narzędzi umożliwia wejście na nowy, niesamowity poziom modernizacji przedsiębiorstw, optymalizacji wydatków oraz zwiększenia przychodów.

Jak wynika z badania „Going Beyond the Data. Turning Data from Insights into Value”, przeprowadzonego przez firmę KPMG International, 8 na 10 (82%) przebadanych przedsiębiorstw twierdzi, że dzięki zrozumieniu mechanizmów z zakresu analityki wielkich zbiorów danych, udało im się lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów i skuteczniej reagować na nie ofertowo.

Business Intelligence to więcej niż raportowanie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wygoda i funkcjonalność mobilnych projektorów: Jak i gdzie ich używać?

Inwestycja w wysokiej jakości projektor to krok, który otwiera przed nami nowe możliwości …