Home Analizy Technologie przyszłości vs pracownicy mobilni

Technologie przyszłości vs pracownicy mobilni

0
0
135

Osoby odpowiedzialne za zakup rozwiązań IT dla firm zostały poproszone o wskazanie trendów technologicznych, które w najbliższych miesiącach będą najistotniejsze z punktu widzenia pracowników mobilnych. Ankietowani najczęściej wymieniali Big Data (52%), IoT (51%) oraz technologie sensoryczne (41%), np. czujniki atmosferyczne, temperatury i biologiczne.

Czynniki motywujące do wdrożenia nowych technologii to przed wszystkim chęć zwiększenia produktywności, usprawnienia procesów biznesowych i ograniczenia kosztów.

Nabywcy urządzeń mobilnych uznali, że najbardziej na nowych technologiach skorzystają działy IT. W drugiej kolejności wskazywano kadrę zarządzającą, która powinna czerpać korzyści przede wszystkim z Big Data, IoT i technologii ubieralnych (smartwatche itp.). Rzeczywistość wirtualna wg ankietowanych sprawdzi się w sprzedaży, a drony w działach logistycznych. Z kolei zespoły R&D skorzystają głównie na rozszerzonej rzeczywistości, technologiach sensorycznych, rozwiązaniu blockchain i sztucznej inteligencji.

Aby pracownicy mogli w pełni korzystać z najnowszych technologii firmy muszą dostosować do zmian wykorzystywane przez nich urządzenia. W obszarze sprzętu IT kupujący uznali, że kluczowe są poprawa bezpieczeństwa urządzeń i danych (43%), większa moc obliczeniowa (35%), lepsza pamięć (31%) oraz funkcje komunikacyjne zapewniające szybszy przesył danych (31%) .

W perspektywie najbliższych 5 lat respondenci przewidują, że pracownicy mobilni zaczną korzystać ze składanych tabletów. 29 proc. uważa, że do pracy w terenie i obsługi najnowszych technologii konieczne będą wzmocnione notebooki i tablety. Jednak równie duża grupa ankietowanych (30 proc.) sądzi, że wystarczą standardowe urządzenia.

– Mimo pojawiania się na rynku kolejnych nowinek technologicznych w środowisku biznesowym kluczowe pozostaje wdrożenie znanych już rozwiązań, takich jak Big Data, IoT czy technologie sensoryczne. Sądzę, że wraz z upowszechnianiem się tych trendów w firmach, zbliżamy się do ery edge computing, co oznacza, że coraz większa moc obliczeniowa będzie wymagana na krańcach sieci i tam gromadzone będą dane. A zatem to urządzenia mobilne będą służyć do zbierania, analizy i przekazywania danych, świadczenia usług oraz zwiększania produktywności – mówi Jan Kaempfer, General Manager ds. Marketingu w Panasonic Computer Product Solutions. – Wyniki badań potwierdzają, że strategia obrana przez Panasonic jest słuszna. Chcemy dalej rozwijać wzmocnione urządzenia komputerowe, które zapewnią jeszcze większą wydajność, lepszą łączność, szereg zintegrowanych aplikacji, takich jak czujniki i jednocześnie będą gwarantować pełne bezpieczeństwo firmom i ich danym – dodaje Jan Kaempfer.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Opinion Matters na zlecenie Panasonic. W ankiecie udział wzięło 250 osób zajmujących się zakupem technologii dla firm w Wielkiej Brytanii.

Cały dokument pt. „Technologie przyszłości i ich wpływ na pracowników mobilnych” można pobrać ze strony: https://business.panasonic.co.uk/computer-product/future-technologies-and-the-impact-on-mobile-workforces-and-their-devices-2.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Innowacyjna bankowość spółdzielcza. Czy banki nadążają za trendami technologicznymi?

Z badania pt. „European Retail Banking Radar” przeprowadzonego przez Kearney wynika, że 37…