Home Chmura UE wspiera satelitarny dostęp do Internetu

UE wspiera satelitarny dostęp do Internetu

7 min
0
0
92

31 maja 2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Unii Europejskiej, innych międzynarodowych instytucji, stowarzyszeń i firm prywatnych, a także ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Australii. Europejska komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes stwierdziła, że „satelity mogą wnieść ogromny wkład w osiągnięcie ważnego celu, jakim jest zapewnienie podstawowej formy szerokiego pasma dla wszystkich mieszkańców Unii. Satelitarny dostęp do Internetu może być jedyną szansą dla 10 milionów gospodarstw domowych o ograniczonej dostępności do Internetu, znajdujących się na obszarach wiejskich, gdzie dostarczenie sieci przewodowych jest niezwykle drogie.

 „Nowe satelity oferują prędkość pobierania plików do 10 megabitów na sekundę, co wypada dobrze w porównaniu z prędkościami wielu przewodowych sieci ADSL, z których obecnie korzystają konsumenci. W najbliższych latach być może będziemy mieli do czynienia ze znacznie większymi prędkościami. Ewentualność ta wskazuje, że satelity będą odgrywać znaczącą oraz długoterminową rolę w zapewnieniu szerokiego pasma o wyższej prędkości” – dodaje Neelie Kroes.

ESOA wyraziło uznanie dla działań Komisji Europejskiej, która potwierdziła ważną rolę satelitów w dotrzymaniu założeń zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego do 2013 roku. „Do niedawna za pomocą satelity łączyli się z Internetem wyłącznie najzamożniejsi klienci biznesowi. Dzisiaj technologia ta jest dostępna praktycznie dla każdego. Jej parametry oraz cena zostały przez ostatnie lata dostosowane do potrzeb klienta indywidualnego” – twierdzi Sławomir Nowak z firmy Skylogic.

Konferencja została zorganizowana przez posłankę Parlamentu Europejskiego Edit Herczog i byłą komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Danutę Huebner, obecnie przewodniczącą Komitetu Regionalnego Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Edit Herczog przypomniała uczestnikom spotkania, że termin zakończenia programu Dostęp do szerokiego pasma dla wszystkich przypadający na koniec roku 2010, jest już opóźniony. „Tradycyjne podejście polegające na instalacji okablowania w danym regionie sprawia, że odległe obszary oczekują lata na realizację planów infrastrukturalnych. Jest to dyskryminacja, a my powinniśmy uniknąć podziału UE na obszary mające dostęp do Internetu i resztę. Musimy działać już teraz” – postulowała Edit Herczog.


Danuta Huebner podkreśliła natomiast konieczność nadania priorytetu projektom, które zapewniają łączność internetową. „UE składa się z rozmaitych regionów geograficznych. Polskie moczary stanowią tylko jeden przykład, gdzie nie można oczekiwać łączności przewodowej w jakimkolwiek rozsądnym terminie, nawet przy akceptowalnych kosztach. W przypadku takich obszarów, regiony powinny wykazać się kreatywnością i wykorzystać inne obecnie dostępne technologie, takie jak technologie satelitarne” –dodała Huebner.

Sekretarz Generalny ESOA Aarti Holla, wskazała, że pomimo jasnego celu politycznego, rosnących potrzeb użytkowników i dostępności środków finansowych, przezwyciężenie podziału cyfrowego w Europie nadal pozostaje wyzwaniem. „Zwracamy się do władz lokalnych, aby zrezygnowały z jednego, uniwersalnego podejścia, myślały pragmatycznie i twórczo w poszukiwaniu rozwiązań dla obszarów bez dostępu do Internetu. Wierzymy, że Bruksela ma szansę w tym pomóc państwom członkowskim. Zwłaszcza poprzez informowanie przedstawicieli władz w kwestii dostępnych technologii internetowych oraz dostarczanie wskazówek, które ułatwią udział w przedsięwzięciu wszystkim operatorom usług internetowych”. Obydwie posłanki Parlamentu Europejskiego Herczog i Huebner zakończyły konferencję, zwracając się do Komisji o podjęcie „natychmiastowych działań”, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w Wytycznych Wsparcia Państwa w kwestii łączy szerokopasmowych. Umożliwiłoby to lepszą konkurencyjność dla wszystkich technologii internetowych. Posłanki apelowały także o aktywne działania w zakresie wspierania władz regionalnych w określeniu właściwych rozwiązań oraz poprzez przedstawianie centralnie wyznaczonych wytycznych co do sposobu przygotowania neutralnej i celowej specyfikacji zamówienia. Podkreśliły również potrzebę przeznaczenia funduszy unijnych na osiągnięcie tego celu do 2013 roku.

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Chmura

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Badanie UEK: stacje bazowe nie wpływają na wartość nieruchomości

Dostatecznie gęste rozmieszczenie masztów telefonii komórkowych jest gwarantem dostępu do …