Home Analizy 87% ich użytkowników smartwatchy przyjęło nowe, zdrowe nawyki

87% ich użytkowników smartwatchy przyjęło nowe, zdrowe nawyki

0
0
84

Tylko 50% obywateli Europy twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej sprawności fizycznej, a aż 91% badanych chce poprawić co najmniej jeden aspekt stylu życia związanego ze zdrowiem – wynika z Europejskiego Badania Zdrowia HUAWEI 2023[1]. Niestety jednocześnie ponad 54% Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich. Raport Huawei pokazuje, że smartwatche mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu świadomości i wprowadzaniu pozytywnych zmian w życie. Większość użytkowników inteligentnych zegarków (88%) twierdzi, że ich urządzenia mogą pomóc w poprawie ich zdrowia fizycznego, a przy tym 87% wprowadziło co najmniej jeden nowy zdrowy nawyk w wyniku dostarczonych im danych.

– Zdrowie psychiczne i fizyczne są priorytetami dla każdego z nas z osobna, ale też dla całego społeczeństwa. Postanowiliśmy dowiedzieć się, czy obywatele Europy aktywnie skupiają się na swoim zdrowiu i czy rozpoznają kluczowe wskaźniki zdrowotne mające największe znaczenie dla ich ogólnego samopoczucia. Ponadto staraliśmy się zrozumieć, czy użytkownicy smartwatchy wykazują się większą świadomością zdrowotną i mają zdrowsze nawyki w porównaniu z osobami, które ich nie używają. Nasze badania ujawniły pewne niepokojące obserwacje, ale też jednoznacznie pokazały, jak duży wpływ na nasze nawyki prozdrowotne mogą mieć smartwatche wyposażone w wiarygodne funkcje badania wielu parametrów zdrowotnych – William Tian, prezes Huawei Consumer Business Group na Europę.

Czy jesteśmy usatysfakcjonowani ze stanu naszego zdrowia?

Zainteresowanie Europejczyków swoim zdrowiem jest wysokie, a respondenci w równym stopniu koncentrują się na dobrym samopoczuciu psychicznym i zdrowiu fizycznym (83% vs. 82%). Jednak ogólna satysfakcja ze zdrowia jest umiarkowana – tylko połowa uczestników badania zadeklarowała, że jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia. Ankietowani podkreślali obawy dotyczące sprawności fizycznej (24%), ruchliwości (26%), obniżonego poziomu energii (29%) oraz nadwagi lub otyłości (46%). Oznacza to, że badani mają potrzebę znacznego poprawienia swojego zdrowia. Niestety jednocześnie ponad połowa (54%) Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich.

9 na 10 z nas chce zmienić nawyki na zdrowsze

91% ankietowanych wyraziło chęć poprawy co najmniej jednego aspektu swojego stylu życia, dążąc do wprowadzenia średnio czterech (3,9) zdrowych nawyków. Dla wielu osób priorytetem była redukcja stresu (43% respondentów), a następnie utrzymanie prawidłowej wagi (40%), zdrowe odżywianie (35%), zapewnienie odpowiedniej ilości snu (35%) i codzienne ćwiczenia (34%). Mimo tego 72% Europejczyków przyznało, że potrzebuje dodatkowej motywacji do przestrzegania wybranych przez siebie zdrowych nawyków, a ponadto często ją traci.

Zaawansowane pomiary, mikronawyki, przełomowe zmiany dla zdrowia

Konsekwentne śledzenie wskaźników zdrowotnych pomaga rozwinąć, bardzo ważne w nabywaniu nowych nawyków, mikroprzyzwyczajenia i zmianę zachowania – a dane z badań pokazują, jaki wpływ mogą mieć na to smartwatche. Użytkownicy inteligentnych zegarków w Europie, w porównaniu do osób niebędących ich użytkownikami, są średnio o 51% bardziej świadomi, jakie powinny być prawidłowe wyniki dla wszystkich podstawowych wskaźników zdrowotnych. Ponadto wykazują o 75% wyższą znajomość docelowego poziomu tkanki tłuszczowej i o 71% wyższą znajomość prawidłowego dziennego celu kalorycznego. Użytkownicy smartwatchy sprawdzają swoje podstawowe wskaźniki zdrowotne ponad dwa razy częściej niż osoby niekorzystające z nich. W szczególności monitorują oni tętno, nasycenie krwi tlenem i spalone kalorie prawie trzy razy częściej niż osoby bez urządzenia (odpowiednio 2,8x, 2,7x i 2,6x). Wśród codziennie śledzonych pomiarów dominuje aktywność fizyczna, mierzona krokami, przy czym prawie połowa wszystkich użytkowników monitoruje swoje kroki codziennie – jest to ważny czynnik przyczyniający się do poprawy zdrowia.

Użytkownicy smartwatchy poważnie podchodzą do powiadomień zdrowotnych, a ponad 74% z nich szuka porady, gdy urządzenie ostrzega ich o nieprawidłowych wskaźnikach zdrowotnych, co prowadzi 63% z nich do wizyty u lekarza w celu dalszej analizy. Co więcej, aż 87% użytkowników smartwatchy wprowadziło średnio dwa nowe, zdrowe nawyki na podstawie danych z urządzenia. Było to na przykład zwiększenie częstotliwości ćwiczeń (47%), wydłużenie czasu ich trwania (41%), poprawę nawyków związanych ze snem (39%) i dostosowanie diety (28%). Co ważne, użytkownicy smartwatchy przyznają, że urządzenie ma na nich pozytywny wpływ, przy czym 88% z nich zgadza się, że urządzenie może pomóc poprawić im zdrowie fizyczne, 86% ogólną jakość życia, a 76% zdrowie psychiczne.

Zaawansowane pomiary dostępne dla każdego

Huawei już od dekady rozwija wiodące na świecie portfolio technologii wearables, obejmujące sprzęt, oprogramowanie i usługi. Nieustanne zaangażowanie w badania i innowacje w zakresie technologii zdrowia i fitness umożliwiło Huawei opracowanie zaawansowanych i dokładnych inteligentnych czujników pomiarowych. Widząc rosnące zapotrzebowanie na rynku zdrowia i fitness, Huawei angażuje się w badania nad algorytmami monitorowania zdrowia dla urządzeń ubieralnych. Doprowadziło to do utworzenia trzech laboratoriów zdrowia – w Xi’an i Songshan Lakes w Chinach, działających od 2016 roku, a także w Helsinkach w Finlandii, otwartego w tym roku. W Finland Health Lab pracuje multidyscyplinarny zespół naukowo‑badawczy, składający się z badaczy z 7 krajów UE – 6 doktorów i 20 ekspertów z 5 głównych dziedzin: fizjologii, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, testowania oprogramowania i inżynierii oprogramowania. Oznacza to, że każdy obszar badań sportowych i zdrowotnych Huawei osiąga światowe standardy.

Pełny raport w podziale na kraje można pobrać ze strony: https://consumer.huawei.com/pl/wearables/2023-eu-health-survey/.

[1] Ilościowe badanie online przeprowadzone przez Ipsos we wrześniu 2023 r. w: Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Średnia dla krajów, N=8019, respondenci reprezentatywni dla ogółu populacji w wieku 18-64 lat.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…