Home Bezpieczeństwo Ataki odmowa usługi (DoS) oraz na login-hasło to najczęstsze incydenty bezpieczeństwa

Ataki odmowa usługi (DoS) oraz na login-hasło to najczęstsze incydenty bezpieczeństwa

0
0
146

Atakujący, jak zawsze, wybierają najbardziej efektywne sposoby osiągnięcia zysku. Nasze słabości to ich możliwości. Zdecydowanie możemy spodziewać się większej liczby ataków na loginy i hasła, DoS oraz API – powiedział Raymond Pompon, dyrektor F5 Labs.

DoS wszechobecny

F5 Labs informuje w analizie, że aż 32% wszystkich zgłaszanych co roku incydentów do F5 SIRT to ataki DoS – odsetek ten rośnie. W 2020 roku obejmowały one już 36% zgłoszonych incydentów.

Większość ataków DoS to sieciowe ataki wolumetryczne – zalewanie pakietami(powszechnie znane jako TCP SYN lub UDP floods). F5 SIRT otrzymywało również zgłoszenia o atakach typu „Slow POST / Slowloris”, zaprojektowanych w celu inicjowania i utrzymania jak największej liczby otwartych połączeń u ofiary ataku. 19% zgłoszonych incydentów DoS dotyczyło ataków na DNS.

Ataki DoS były najczęściej raportowane w regionie APCJ – 57% zgłoszonych do SIRT incydentów. Kolejna na linii ognia EMEA odnotowała 47%, następnie Stany Zjednoczone i Kanada zgłosiły 33% oraz Ameryka Łacińska – 30%. W regionie EMEA odnotowano największy wzrost odsetka zgłoszonych incydentów. W 2018 r. wyniósł on 2,2%, a w 2020 r. aż 23&, co stanowi ogromny wzrost o 945%.

Najbardziej atakowanymi sektorami były usługi i instytucje edukacyjne, przy czym w obu przypadkach ataki DoS stanowiły 59% wszystkich incydentów. Kolejne najczęściej atakowane sektory to finanse i organizacje publiczne  (odpowiednio 36% i 28%).

Stały problem – ataki na login i hasło

Ataki na login i hasło nieustannie rosną z roku na rok. Pomimo niewielkiego spadku w 2019 r., F5 Labs zauważyło, że stanowiły 32% wszystkich zgłoszonych incydentów SIRT w ciągu ostatnich trzech lat. Oddzielna analiza w czwartej edycji raportu F5 Phishing and Fraud Report również wykazała, że ​​liczba przypadków phishingu wzrosła o 220% podczas szczytu pierwszych fal pandemii COVID-19 w porównaniu ze średnią roczną.

Ataki login i hasło były najczęściej zgłaszanym rodzajem incydentów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, stanowiąc 45% wszystkich zgłoszonych incydentów. LATAM zajął drugie miejsce (40%), za nim znalazły się EMEA (30%) i APCJ (11,7%).

Najbardziej ucierpiały organizacje sektora bankowego i finansowego (46% wszystkich incydentów), a następnie sektor publiczny (39%) i usługodawcy (27,8%).

Instytucje finansowe lepiej bronią swoich systemów, ale napastnicy celują w najsłabsze ogniwo: ich klientów. Organizacje świadczące usługi finansowe nie są w stanie ustalić, czy konsument ponownie wykorzystuje swoje hasło w innym miejscu – w tym również w miejscach słabiej zabezpieczonych – dodaje Pompon.

Ataki na API są coraz powszechniejsze

Analiza F5 Labs podkreśla również rosnący problem ataków na interfejsy API, które są szeroko stosowane w chmurze,  aplikacjach mobilnych, w ofertach typu SaaS oraz kontenerach.

Spośród wszystkich zgłoszonych incydentów F5 SIRT 4% było związanych z API, a 75% z nich to ataki na hasło i login. Sektor finansowy i usługowy to czołowe branże zgłaszające ataki API.

Ponieważ interfejsy API to w zasadzie loginy internetowe, login i hasło zapewniają często wyższy poziom dostępu do krytycznych aplikacji. Niepokojące jest to, że osoby atakujące wykorzystują ataki hasło-login, takie jak brute force, zdając sobie sprawę, że 69% naruszeń API w 2019 r. wynikało ze słabych mechanizmów kontroli dostępu – powiedział Pompon.

F5 Security Incident Response Team (F5 SIRT) wspiera klientów w obsłudze incydentów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. W 2020 roku F5 Labs przeanalizowało sytuację z początku pandemii bazując na przypadkach zgłoszonych do F5 SIRT. Całość analizy bierze pod uwagę przypadki zgłoszone do F5 SIRT w latach 2018-2020.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…