Home Biznes Cyfryzacja MŚP – szanse i ograniczenia – raport z badania BGK

Cyfryzacja MŚP – szanse i ograniczenia – raport z badania BGK

0
0
72

Większość badanych firm spodziewa się pozytywnego wpływu procesu cyfryzacji na swoją działalność. Mimo to, co piąta z nich nadal nie korzysta z żadnych narzędzi IT, o które pytano w badaniu. Wśród największych barier w transformacji cyfrowej MŚP wymieniają niedobór specjalistów IT na rynku i ograniczony dostęp do finansowania – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Stan cyfryzacji w MŚP

Wyniki badania wskazują na duże dysproporcje w tempie wdrażania technologii cyfrowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. O ile średnie i małe firmy w dużej mierze wdrożyły już przynajmniej część rozwiązań cyfrowych, to mikroprzedsiębiorstwa w większości nadal znajdują się w początkowej fazie transformacji.
Jeśli chodzi o wynik dla całego sektora MŚP w Polsce, niemal 3 na 5 firm (57%) to podmioty wciąż znajdujące się w początkowej fazie transformacji. Co piąte przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych wymienionych w badaniu – są to prawie wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa.

Cyfryzacja firm stwarza szerokie możliwości wzrostu gospodarczego w skali makro, ale także przekłada się na wyniki konkretnych przedsiębiorstw. Firmy doskonale to wiedzą – co drugi przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność. Badanie wykazało, że najwięcej do zrobienia mają mikroprzedsiębiorstwa.

Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Stopień wdrożenia rozwiązań cyfrowych zależy także od branży, co pośrednio wiąże się ze strukturą poszczególnych sektorów i ich cyfrowymi potrzebami. Ponadprzeciętne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych widoczne jest w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w hotelarstwie i gastronomii oraz w handlu. Niski stopień wykorzystania technologii cyfrowych uwidacznia się w firmach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz rynkiem nieruchomości.

Bariery w procesie cyfryzacji MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MŚP spodziewają się raczej pozytywnych konsekwencji cyfryzacji. Widzą jednak pewne wyzwania w samym procesie transformacji. Najczęściej wskazywaną przeszkodą w cyfryzacji polskich MŚP okazała się niedostateczna liczba pracowników IT na rynku (43% wskazań). Podobnie istotnym problemem jest brak odpowiednich możliwości finansowania niezbędnych inwestycji (41%).

Pomimo powszechnej wiedzy o pozytywnym wpływie transformacji cyfrowej, nadal co piąta firma nie wykorzystuje technologii do zwiększenia swojej efektywności. Ograniczony dostęp do finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w procesie transformacji cyfrowej MŚP. Co ciekawe, odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że problem ten dotyka w takim samym stopniu wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość. Sugeruje to konieczność lepszego dostosowania wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP.

Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu. Raport „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia”

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Jak wysłać wrażliwe dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce

Technologie zajęły tak istotną rolę w naszym życiu, że korzystamy z nich intuicyjnie, nie …