Home Biznes Innowacyjność – być albo nie być?

Innowacyjność – być albo nie być?

0
0
115

Co jednak dla sektora MŚP oznacza innowacja i dlaczego wciąż tak wiele firm nie potrafi wykorzystać potencjału nowoczesnych technologii? Na te pytania odpowiedziało 3300 przedstawicieli kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii, którzy wzięli udział w projekcie badawczym Ricoh.

Co oznacza innowacja?

60% badanych definiuje innowację jako projektowanie/rozwijanie nowych produktów, 56% jako udostępnianie pracownikom nowoczesnych narzędzi, a 54% jako stopniowe usprawnianie procesów biznesowych. 62% respondentów, którzy wzięli udział w projekcie badawczym Ricoh, uważa swoją firmę za innowacyjną organizację, a finanse (56%), IT (48%), marketing (48%) i sprzedaż (47%) za najbardziej innowacyjne działy. Co ważne, aż 30% przyznaje, że nie wie od czego zacząć, by działać w bardziej innowacyjny sposób. Umiejętne wykorzystanie szansy, którą dają nowoczesne rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla przetrwania na rynku. Szczególnie, że nowe technologie drastycznie zmieniają jego oblicze. Dobrze znane marki tracą na znaczeniu, powstają produkty i usługi o istnieniu których do niedawna nawet byśmy nie pomyśleli. Dzięki możliwości szybkiego porównania cen i jakości produktów oraz rozwojowi mediów społecznościowych władza nad rynkiem została przekazana w ręce klientów. Jesteśmy naocznymi świadkami tych zmian. Zaledwie w ostatnich tygodniach jeden z największych koncernów detalicznych w Wielkiej Brytanii zmuszony był do ograniczenia liczby swoich sklepów przez prężnie rozwijający się, konkurencyjny biznes internetowy. Innym przykładem są czołowe marki motoryzacyjne z długoletnią historią, które są obecnie warte mniej niż stosunkowo nowopowstała, ale wdrażająca innowacyjne technologie Tesla.

Na czym powinny skupić się firmy?

Wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh pokazują trzy obszary na rozwoju których powinny skupić się firmy z sektora MŚP w procesie tworzenia innowacyjnej organizacji.

  1. Budowanie bliższych relacji z klientami. Bardzo ważne w tym obszarze będzie umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii. 54% badanych przyznaje, że podniesienie lub utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
  2. Podniesienie efektywności pracy. Firmy nie będą w stanie osiągnąć tego celu bez inwestycji w innowacyjne narzędzia, które pozwolą uprościć kluczowe procesy. Aż 74% zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami widzi w nowoczesnych technologiach szansę na rozwój i usprawnienie ich działalności. I nie musi wiązać się to z sytuacją, w której nowe narzędzia reorganizują strukturę całej firmy – zazwyczaj wystarcza wdrożenie jednego systemu do np. elektronicznego obiegu faktur, aby firma odczuła korzyści płynące z inwestycji w nowoczesne technologie.
  3. Odpowiednie zagospodarowanie wiedzy i umiejętności swoich pracowników. Wymaga to stworzenia odpowiedniego środowiska pracy i zapewnienia dostępu do nowoczesnych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…