Home Biznes Nie tylko koszty decydują o wirtualizacji w MSP

Nie tylko koszty decydują o wirtualizacji w MSP

0
0
139

Z badań przeprowadzonych przez firmę Canalys na zlecenie VMware wśród 350 resellerów obsługujących firmy MSP w regionie EMEA wynika, że spośród tych, które wdrożyły wirtualizację, 48 proc. zwirtualizowało podstawową infrastrukturę IT. Jednak w ciągu następnych dwóch lat 75 proc. firm MSP ma rozszerzyć programy wirtualizacji na aplikacje krytyczne i nie tylko. W rzeczywistości partnerzy przewidują, że 37 proc. spośród tych firm zwirtualizuje swoją działalność w ponad 80 proc., stopniowo przechodząc na model „IT jako usługa”, w porównaniu z 20 proc. dziś.

Nie tylko oszczędności decydują o wirtualizacji

Powody wirtualizacji środowisk informatycznych nie sprowadzają się tylko do oszczędności. Redukcja kosztów jest oczywiście siłą napędową wirtualizacji (uznaną za najważniejszą lub drugą w kolejności przez 71 proc. respondentów). Natomiast tuż za nią plasuje się chęć zapewnienia ciągłości biznesowej oraz zwiększenia stopnia wykorzystania sprzętu.

W kategoriach ogólnych priorytetów biznesowych firm MSP, wykraczających poza technologię, w pierwszej trójce znalazło się:

  • ograniczenie kosztów – uznane za bardzo ważne lub ważne przez 83 proc. respondentów,
  • ciągłość biznesowa – 79 proc.,
  • elastyczność biznesowa – 75 proc.

Oznacza to zbieżność między bezpośrednimi czynnikami skłaniającymi do wprowadzania wirtualizacji a celami długofalowymi. Ponadto większość respondentów (86 proc.) zgadza się, że wirtualizacja i przetwarzane w chmurze są powiązane.

Zdaniem partnerów zaopatrujących rynek MSP do głównych barier dalszego rozwoju należą koszty wstępne oraz niezaliczanie wirtualizacji do priorytetów krótkoterminowych. Trzecim decydującym czynnikiem jest brak zrozumienia, co sugeruje, że producenci i partnerzy powinni lepiej uświadamiać klientom, co dokładnie może zaoferować im wirtualizacja.

W Polsce rynek definiują małe firmy

„Odnosząc wyniki przeprowadzonych badań do sytuacji na polskim rynku należy przede wszystkim stwierdzić ze rynek MSP w Polsce definiowany jest przez firmy mniejszego rozmiaru i należałoby brać pod uwagę jedynie wyniki z grup zatrudniających od 1 do 99 i od 100 do 499 pracowników. Badania dotyczące firm zatrudniających powyżej 500 osób to w polskich warunkach już rynek dużych przedsiębiorstw i wyniki z tego segmentu bardziej odpowiadają tendencjom rozwoju w dużych firmach i korporacjach w Polsce” – powiedział Artur Matzka, Director of Cloud Computing Department, B3 System. – „Różnice dostrzec można głownie w kierunkach rozwoju i tempie dochodzenia do pracy w chmurze. Mali i średni przedsiębiorcy, nie wymagający pełnej kontroli nad infrastrukturą i posiadający mniejsze zasoby finansowe, częściej stawiają na wykorzystanie chmur publicznych i szukają głównie produktów dostarczanych w modelu Software-as-a-Service (SaaS), utrzymując własną infrastrukturę na minimalnym poziomie. Z kolei działy IT w przedsiębiorstwach powyżej 500 pracowników, częściej wymagają pełnej kontroli i wysokiego bezpieczeństwa własnej infrastruktury, zainteresowane są bardziej budową chmur prywatnych i dostarczaniu usług dla biznesu w sposób szybszy i zapewniający większą konkurencyjność biznesową, docelowo dążąc do wykorzystania chmur hybrydowych w czasach zwiększonej utylizacji”.


Informacje o badaniach

Firma Canalys przeprowadziła badania ilościowe i jakościowe wśród osób podejmujących decyzje w ponad 360 firmach dystrybucyjnych, które sprzedają rozwiązania wirtualizacyjne w wielu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Badania miały na celu pozyskanie opinii dystrybutorów na temat rynku MSP w regionie EMEA oraz zrozumienie czynników napędzających i hamujących postępy wirtualizacji w małych i średnich firmach. Wysoki odsetek dyrektorów firm dystrybucyjnych, którzy odpowiedzieli na ankietę, potwierdza wiarygodność wyników, które dobrze reprezentują aktualne trendy w całym regionie EMEA.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…