Home Bezpieczeństwo Raport Fortinet: brakuje specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa

Raport Fortinet: brakuje specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa

0
0
69

Fortinet opublikował wyniki nowych badań dotyczących kluczowych problemów związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ich rekrutacją i koniecznością zapewnienia różnorodności. Zdaniem ankietowanych luka w umiejętnościach pozostaje głównym problemem dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i coraz częściej staje się priorytetem dla zarządu. Raport sugeruje również sposoby radzenia sobie z luką w wykształceniu, takie jak szkolenia i certyfikaty podnoszące poziom wiedzy pracowników.

Ogólnoświatowy wpływ niedoboru umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa

Według opublikowanego w 2021 r. przez agencję badawczą (ISC)2 dokumentu Cyber Workforce Report, globalna liczba pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem musi wzrosnąć o 65%, aby była możliwa skuteczna ochrona krytycznych zasobów przedsiębiorstw. Chociaż liczba specjalistów potrzebnych do wypełnienia tej luki spadła z 3,12 miliona do 2,72 miliona w ciągu ostatniego roku, nadal jest to znaczący niedobór, który pozostawia firmy podatnymi na zagrożenia.

Raport Fortinet wskazuje na wiele zagrożeń wynikających z luk w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim, w 8 na 10 badanych firmach miało miejsce przynajmniej jedno naruszenie, które można przypisać brakowi kwalifikacji lub wiedzy w zakresie cyfrowej ochrony. Badanie wykazało również, że w skali globalnej 64% przedsiębiorstw doświadczyło naruszeń, które spowodowały utratę przychodów, wydatki związane z odzyskiwaniem danych i/lub grzywnę.

Biorąc pod uwagę rosnące koszty związane z naruszeniami cyberbezpieczeństwa, które wpływają na zyski i reputację przedsiębiorstw, zagadnienie to staje się coraz częściej priorytetem dla zarządów. W skali globalnej 88% firm posiadających zarząd stwierdziło, że zadaje on pytania dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa. Natomiast zarząd w 76% przedsiębiorstw zalecił zwiększenie zatrudnienia w działach IT i bezpieczeństwa.

Podnoszenie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez szkolenia i certyfikaty

Raport firmy Fortinet wykazał, że w przedsiębiorstwach szkolenia i certyfikacje są kluczowymi sposobami na rozwiązanie problemów z lukami w umiejętnościach. 95% liderów firm uważa, że certyfikaty techniczne mają pozytywny wpływ na zespół, a 81% woli zatrudniać osoby z certyfikatami. Ponadto 91% respondentów przyznało, że są skłonni zapłacić za to, aby pracownik uzyskał certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych powodów, dla których dokumenty te są wysoko cenione, jest fakt, że potwierdzają wzrost wiedzy i świadomości w zakresie cyfrowej ochrony.

Oprócz tego, że doceniane jest posiadanie certyfikatów, 87% firm wdrożyło program szkoleniowy, który ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Jednak 52% liderów przedsiębiorstw uważa, że ich pracownikom nadal brakuje niezbędnej wiedzy, co rodzi pytanie o skuteczność obecnych programów zwiększania świadomości bezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwom poszukującym szkoleń z zakresu świadomości bezpieczeństwa firma Fortinet oferuje usługę Security Awareness and Training, realizowaną przez wielokrotnie nagradzany instytut szkoleniowy Fortinet Training Institute. Usługa ta bazuje na unikalnych informacjach z należącego do firmy Fortinet laboratorium FortiGuard Labs dotyczących zagrożeń, dzięki czemu pracownicy uczą się i są na bieżąco z najnowszymi metodami cyberataków, co pozwala zapobiegać naruszeniom i zagrożeniom, na które narażone są zasoby przedsiębiorstwa.

Zobowiązania dotyczące różnorodności pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z rekrutacją i utrzymaniem pracowników

Dla przedsiębiorstw dużym wyzwaniem jest znalezienie i utrzymanie odpowiednich osób na kluczowe stanowiska związane z bezpieczeństwem – od specjalistów ds. bezpieczeństwa w chmurze po analityków SOC. Podczas badania 60% ankietowanych przyznało, że miało problemy z rekrutacją, a 52% – z zatrzymaniem najbardziej utalentowanych pracowników.

Największe wyzwania związane z zatrudnianiem dotyczyły rekrutacji kobiet i absolwentów szkół wyższych (7 na 10 ankietowanych), a także przedstawicieli mniejszości (61% respondentów). Jak wynika z raportu, 89% globalnych firm, dążąc do budowania bardziej kompetentnych i zróżnicowanych zespołów, wyznaczyło wyraźne cele w zakresie różnorodności jako część swojej strategii zatrudniania. Badanie wykazało również, że 75% przedsiębiorstw ma formalne procedury, których celem jest rekrutacja większej liczby kobiet, a 59% wdrożyło strategie zatrudniania przedstawicieli mniejszości. Ponadto 51% firm podejmuje działania mające na celu zatrudnienie większej liczby weteranów.

Sandra Wheatley, SVP Marketing, Threat Intelligence and Influencer Communications, Fortinet

„Według opublikowanego dziś raportu firmy Fortinet, niedobór kwalifikacji to nie tylko wyzwanie związane z brakiem wykształconych kandydatów na pracowników, ale także poważny problem dla biznesu, co sprawia, że zagadnienie to stało się głównym zmartwieniem liderów w przedsiębiorstwach na całym świecie. Dzięki prowadzonym przez Fortinet programom Training Advancement Agenda (TAA) i Training Institute jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie problemów przedstawionych w raporcie poprzez różne inicjatywy, w tym skupiające się na certyfikatach cyberbezpieczeństwa i rekrutacji kobiet do tej branży. W tych ramach Fortinet zobowiązał się do przeszkolenia miliona profesjonalistów w celu zwiększenia kwalifikacji i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zniwelowania luki w umiejętnościach do 2026 roku.”

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…