Home Bezpieczeństwo Świętuj, ale chroń dane nie tylko od święta

Świętuj, ale chroń dane nie tylko od święta

0
0
55

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych świętujemy 28 stycznia od 2007 roku. Czy to jedno z wielu obchodzonych dni, czy temat ważny we współczesnym świecie? Niezwykle ważny, ponieważ nasze dane osobowe są łakomym kąskiem dla cyberprzestępców.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych to niezwykle ważne święto, które zostało ustanowione, aby podnieść świadomość, jak cenne są to dane i jak ważne jest wspieranie działań w zakresie ich ochrony i budowaniu wiedzy w tym zakresie.

Aktualnie obchodzone jest niemalże w całej Europie, w tym krajach unijnych, a także m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ustanowione zostało przez Komitet Ministrów Rady Europy w kwietniu 2006 roku, a pierwszy raz było obchodzone w styczniu 2007. 

Czym są dane osobowe? 

Dane osobowe to informacje identyfikujące konkretnego człowieka, obejmujące nie tylko imię i nazwisko, ale także adres zameldowania i zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail, dane finansowe, a także dane związane ze stanem zdrowia i przyjmowanymi lekami. 

Informacje te stanowią naszą prywatność, a ich ochrona zapewnia kontrolę nad nimi oraz pozwala na podejmowanie decyzji o ich udostępnianiu i możliwości ich przetwarzania. Niezwykle istotne jest ich bezpieczeństwo w kontekście finansowym – ich utrata może być wykorzystana do przestępstw finansowych na szkodę ich właścicielapodkreśla Filip Jeske, Prezes Zarządu Direct IT.Utrata danych, a także nieautoryzowany dostęp do nich może zaowocować nie tylko oszustwami finansowymi, ale także kradzieżą tożsamości i wieloma innymi przestępstwami

Dostęp do danych osobowych może pociągnąć realne zagrożenia dla zdrowia i życia – adres zamieszkania może być wykorzystany w celach przestępczych, np. okradzenie mieszkania, naruszenie bezpieczeństwa osobistego jego mieszkańców, a także może prowadzić do naruszenia prywatności, prześladowania czy szantażowania.

Dlatego nasze dane osobowe są tak cennym łupem przestępców, również tych działających w świecie wirtualnym – dla nich równie ważne będą nasze hasła, PINy – wszystkie zabezpieczenia rachunków bankowych, adresów mailowych, dostępu do komputera i telefonu.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych od zawsze była niezwykle istotna, rozwój technologii, która jest integralną częścią naszego życia, sprawia, że tym bardziej należy dbać o zapewnienie bezpieczeństwa naszym informacjom, a tym samym z roku na rok wzrasta ranga święta, jakim jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.  

I tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do pilnowania naszych dokumentów, w świecie rzeczywistym ostrożnie przekazujemy informacje poufne, to w świecie wirtualnym jesteśmy mniej ostrożni. Nie bez znaczenia pozostają media społecznościowe, w których nieświadomi zagrożeń odkrywamy prywatność, miejsce zamieszkania, gdzie pracujemy i w jaki sposób spędzamy czas prywatny. Równocześnie jesteśmy przebodźcowani informacjami, linkami przekierowującymi na powiązane tematy, a to sprzyja cyberprzestępcom. 

Fałszywe e-maile czy strony internetowe to proste narzędzia służące do zdobywania poufnych informacji – tutaj cyberprzestępcy podszywają się zarówno pod inne osoby, jak i instytucje, w tym banki. Kolejne to złośliwe oprogramowania – infekujące komputery, telefony i inne urządzenia – kradnące dane bez naszej wiedzy i świadomościdodaje Krzysztof Dudziński, Wiceprezes Zarządu Direct IT. – Rozwój technologii spowodował, że coraz częściej korzystamy z rozwiązań chmurowych, już nie tylko przechowujemy w nich zdjęcia, ale także różnego rodzaju dane, umowy, a to zwiększa ryzyko ataków na serwery przechowujące te informacje. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie ryzyko pociąga za sobą korzystanie z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi mogących ułatwiać cyberprzestępcom nieautoryzowany dostęp do naszych danych osobowych.  

W jaki sposób stracić dane osobowe?

Utracie danych osobowych będą sprzyjały słabe hasła, hasła łatwe do odgadnięcia, szczególnie ryzykowne jest gdy takie samo hasło wykorzystujemy w zabezpieczaniu dostępu do różnych kont. Kolejnym często popełnianym błędem jest transfer poufnych danych poprzez niezabezpieczone połączenia internetowe, które umożliwiają cyberprzestępcom przechwycenie danych. Brak aktualizacji oprogramowania, jak i niewłaściwe zarządzanie aktualizacjami programów i systemów sprzyja utracie danych osobowych. 

– W jaki sposób ustrzec się przed utratą danych osobowych? – Warto używać silnych haseł, unikalnych, pamiętać o dwuskładnikowej autoryzacji. W silnych i unikalnych hasłach pomagają managery haseł, czyli program pozwalający użytkownikowi zarządzać ważnymi danymi uwierzytelniającymi takimi jak konta, hasła, kody PIN itd. Nie klikajmy w podejrzane linki, e-maile, zainstalujmy programy antywirusowe i regularnie je aktualizujmy, podobnie pamiętajmy o aktualizacjach sprzętów, z których korzystamy na co dzień – oprogramowań, systemów operacyjnych, aplikacji, dzięki czemu możemy korzystać z najnowszych zabezpieczeń. I koniecznie pamiętajmy o mocnym haśle do sieci Wi-Fiwymienia Krzysztof Dudziński.

O Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych powinniśmy pamiętać nie tylko 28 stycznia, ale każdego dnia. Zagrożenie związane z utratą danych osobowych w sieci jest olbrzymie, ale na szczęście istnieje wiele narzędzi pozwalających na ich ochronę. Cyberbezpieczeństwo danych osobowych to nie tylko techniczne aspekty, bardzo ważna jest świadomość użytkowników internetu, dzięki której mogą zminimalizować ryzyko utraty danych osobowych

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cyberbezpieczna rewolucja. Czy podmioty publiczne w Polsce są gotowe na NIS2?

W październiku 2024 r. w życie wchodzi unijna dyrektywa NIS2, która będzie miała szczególn…