Home Biznes Tegoroczne szanse na dofinansowanie inwestycji w IT

Tegoroczne szanse na dofinansowanie inwestycji w IT

11 min
0
0
42

Pentacomp opracował listę dostępnych w br. programów oraz warunków, pod jakimi można się ubiegać o dotacje. Jak dotąd, z przeznaczonej na dofinansowanie projektów IT kwoty ponad 5 mld zł, do końca marca wykorzystano 42%. Ta runda finansowania kończy się już w przyszłym roku, a wnioski można składać w zależności od programu tylko od lipca do grudnia 2012.

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z dwóch funduszów w ramach działań: POIG 8.1 – Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz POIG 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Najważniejszy jest pomysł wpisany w warunki Programu

„Aby stworzyć szanse na uzyskanie dofinansowania projektu, jego idea powinna pasować do założeń danego programu. Brak precyzji na tym etapie znacząco obniża prawdopodobieństwo sukcesu. Zatem sam pomysł nie wystarczy, nawet jeśli przedsiębiorcy wydaje się on znakomitą ideą i innowacyjnym rozwiązaniem” – przekonuje Joanna Szulc-Szpringer, Marketing & PR Manager z Pentacomp Systemy Informatyczne SA. Z jednej strony ważne jest umiejętne wypełnienie wniosku, tak by uzyskał on jak najwyższą punktację. Z drugiej strony, jeszcze na etapie formułowania wniosku kluczowe jest dobranie odpowiednich technologii i ustalenie harmonogramu prac informatycznych, dzięki czemu potencjalny projekt jest precyzyjnie zaplanowany także w kontekście finansowania. „Wybór dostawcy rozwiązania lub usługi informatycznej jest ważny ze względu na minimalizację ryzyka projektu. Ten etap wielu przedsiębiorcom sprawia kłopoty, dlatego w tym zakresie niesiemy pomoc” – dodaje Joanna Szulc-Szpringer.

Wnioski konkursowe należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej (jak przypomina PARP, wersje elektroniczne należy wypełnić i zapisać w Generatorze Wniosków Płatniczych), a następnie przesłać je do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej (wersję elektroniczną zapisaną w formacie XML), oczywiście wyłącznie w wyznaczonych terminach. Rozpatrywanie wniosków może potrwać nawet trzy miesiące.

Należy pamiętać, że przygotowywany projekt musi być spójną wizją rozwoju firmy. Kwota dofinansowania obliczana jest wyłącznie od wydatków kwalifikowanych, których zakres jest różny dla różnych działań. Każde z programów szczegółowo określa adresatów, do których jest kierowany – osób lub instytucji, dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia warunki, by zostać beneficjentem danego programu.

Działanie 8.1: tylko dla „młodych”

Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej to możliwość uzyskania dotacji dla młodych mikro i małych przedsiębiorstw, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku. Dofinansowanie projektów może trwać nie dłużej niż 24 miesiące. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na świadczeniu e-usług lub tworzeniu produktów cyfrowych, które są niezbędne do ich świadczenia. Należy jednak pamiętać o obwarowaniach, jakie stawia PARP wobec rodzaju działalności. Pod adresem  figuruje cała lista usług, które nie spełniają definicji e-usługi i nie będą mogły otrzymać dofinansowania. Należą do niej m.in. sprzedaż wysyłkowa, udzielanie za pomocą poczty elektronicznej porad finansowych lub prawniczych czy serwis usług naprawczych z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji zgłoszeń. W ramach tego działania kluczem do zrozumienia definicji e-usług jest słowo „automatyzacja świadczenia usługi” dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych.

Działanie 8.2 dla sektora B2B

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b obejmuje mikro, małe i średnie firmy współpracujące na podstawie odpowiednich umów z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami. Wymogiem programu jest, by beneficjenci współpracowali z kontrahentami w oparciu o rozwiązania elektroniczne lub zaplanowali taką współpracę. Pozyskane środki mają być przeznaczone na wdrożenie i integrację nowych lub istniejących systemów informatycznych oraz automatyzację realizowanych procesów biznesowych pomiędzy kontrahentami. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem mogą mieć charakter techniczny, a więc obejmować modernizację infrastruktury informatycznej oraz organizacyjny (np. stworzenie systemu usprawniającego wymianę informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami). Dotacja w skali od 35 do 45% może również objąć przeprowadzenie szkoleń koniecznych do wdrożenia nowych systemów. Szczegółową listę działań, na jakie można otrzymać dofinansowanie, można znaleźć w regulaminie przeprowadzania konkursu na stronie www.parp.gov.pl oraz www.web.gov.pl.

Część przedsiębiorców ze względu na charakter prowadzonej działalności nie znajduje na rynku gotowych rozwiązań IT. Dla tej grupy najlepszym wyjściem są dedykowane rozwiązania, które z racji optymalnego dopasowana do specyfiki potrzeb dużo łatwiej dają się umotywować we wniosku konkursowym.

Poniższe zestawienie informuje o terminach składania wniosków, udziale w finansowaniu oraz koniecznych warunkach.

8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Nabór wniosków w II rundzie od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r.; w rundzie III od 19 listopada do 14 grudnia 2012 r. Cel dotacji: stworzenie narzędzi do świadczenia usług drogą elektroniczną lub wytworzenie produktów cyfrowych do świadczenia tego rodzaju usług. Suma dofinansowania może sięgać 70% wydatków lub 80%, jeśli wiek wnioskodawcy nie przekracza 27 lat (w przypadku spółki –bierze się pod uwagę wiek wszystkich współwłaścicieli). Kwota dofinansowania powinna się mieścić w przedziale od 20 tys. zł do 700 tys. zł.

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nabór wniosków w III.rundzie od 15 października do 9 listopada 2012 r. Cel dotacji: usprawnienie współpracy między co najmniej trzema podmiotami, poprzez automatyzację procesów biznesowych i przepływu informacji. Suma dofinansowania może sięgnąć 70% wydatków, a w przypadku wydatków na doradztwo – 50%.


Chcesz więcej podobnych artykułów?

Najlepsze teksty prosto do Twojej skrzynki!

Zaznaczając poniższe pola potwierdzasz zgodę na wybraną formą kontaktu. Administratorem Państwa danych osobowych jest wydawca czasopisma „Komputer w Firmie” – firma Expert 2000 usługi konsultingowe z siedzibą przy ul. Korkowej 15, 04-502 Warszawa. Oczywiście macie Państwo prawo dostępu i zmiany swoich danych. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: redakcja@komputerwfirmie.org

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili. Aby uzyskać informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności, odwiedź naszą stronę internetową.Nie obawiaj się - my nie spamujemy!

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Zestawy Poly i Microsoft Teams Rooms Studio do pracy hybrydowej

Firma Poly oferuje nowe rozwiązania dla Microsoft Teams Rooms w systemie Windows, współpra…