Home Bezpieczeństwo Zabezpieczenie placów budowy – co warto wiedzieć?

Zabezpieczenie placów budowy – co warto wiedzieć?

0
0
131

W branży budowlanej, która operuje w warunkach niestabilnych czynników zewnętrznych, znaczenie bezpieczeństwa jest często pomijane, co niesie ze sobą duże ryzyko. Obecność cennego sprzętu, narzędzi i materiałów czyni te obszary atrakcyjnymi celami kradzieży, przez co wiele placów budowy, często odległych i słabo monitorowanych, jest szczególnie narażonych na działalność przestępczą. Widząc rosnące zagrożenia bezpieczeństwa, firmy wdrażają dedykowane systemy monitorowania w celu zwiększenia ochrony w tym obszarze. Analizując te wyzwania, BauWatch określił pięć kluczowych zaleceń dla kierowników budowy, które należy wziąć pod uwagę przy ustanawianiu środków bezpieczeństwa.

  1. Zrozumienie ryzyka i proaktywne podejście

Według danych BauWatch 66% firm zaczyna rozważać kwestię bezpieczeństwa na placu budowy na etapie poprzedzającym budowę i planowania strategicznego, co jest właściwym podejściem. Planowanie środków bezpieczeństwa przed faktycznym rozpoczęciem budowy pozwala firmom na dokładną ocenę potencjalnych zagrożeń i dostosowanie strategii bezpieczeństwa do konkretnych etapów prac. Zapewnia to nie tylko kompleksową ochronę aktywów, ciągłość operacyjną, ale także eliminuje potrzebę późniejszych kosztownych modyfikacji strategii.

  1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa obejmuje ocenę konkretnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i wdrożenie środków w celu ich skutecznego zaspokojenia. Może to obejmować strategie kontroli dostępu, takie jak wydawanie kluczy lub kart dostępu, instalowanie ogrodzeń obwodowych w celu powstrzymania nieautoryzowanego wejścia oraz zapewnianie bezpiecznych rozwiązań w zakresie przechowywania cennego sprzętu lub materiałów. Ustanawiając jasne protokoły i procedury postępowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, można zapewnić skoordynowaną i proaktywną reakcję na potencjalne zagrożenia lub incydenty.

  1. Dobór systemów bezpieczeństwa

Firmy mogą wybierać rozwiązania bezpieczeństwa dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Ponieważ przestępczość staje się coraz bardziej zaawansowana, tradycyjne metody bezpieczeństwa, takie jak ogrodzenia i patrole, nie są już wystarczające. Nowoczesne firmy z branży bezpieczeństwa, takie jak Bauwatch, oferują obecnie zaawansowane, opłacalne rozwiązania monitoringu wizyjnego wykorzystujące technologię AI. Te systemy nadzoru w czasie rzeczywistym umożliwiają zdalne monitorowanie i szybkie reagowanie na incydenty, obejmujące strategiczne rozmieszczenie kamer podłączonych do centrum sterowania. Taka konfiguracja zapewnia całodobowy nadzór nad obiektem, z natychmiastowymi alertami umożliwiającymi szybką reakcję na wszelkie nieautoryzowane działania. W przypadku incydentów, centrum kontroli koordynuje działania ze służbami bezpieczeństwa i dostarcza szczegółowych informacji do dokładnej analizy. Stała komunikacja ułatwia szybkie aktualizacje konfiguracji zabezpieczeń, zapewniając nieprzerwaną skuteczność.

  1. Dobre praktyki

Warto pamiętać o prostych, a jednocześnie najlepszych praktykach, takich jak usuwanie kluczy z maszyn budowlanych, przechowywanie ich w zamkniętych skrzynkach i upewnianie się, że bramy są zamknięte, aby zapobiec możliwym incydentom. Co więcej, zespoły w terenie muszą informować dostawców usług bezpieczeństwa o schematach pracy, zwłaszcza po wprowadzeniu zmian, aby zapobiec fałszywym alarmom.

  1. Analiza kosztów eksploatacji

Dokonując oceny rozwiązań bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty początkowe, ale także całkowity koszt eksploatacji w perspektywie długoterminowej. Obejmuje to takie czynniki, jak bieżąca konserwacja i utrzymanie, jak również potrzebę dostosowania i rozbudowania środków bezpieczeństwa wraz z rozwojem potrzeb. Dodatkowo, brane są pod uwagę potencjalne koszty związane z opóźnieniami lub zakłóceniami projektu wynikającymi z braku odpowiednich zabezpieczeń. Inwestowanie w usługi bezpieczeństwa może wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, ale w ostatecznym rozrachunku generuje oszczędności poprzez zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i ograniczenie wpływu potencjalnych incydentów na operacje biznesowe.

Z obserwacji BauWatch wynika, jak duże znaczenie ma proaktywne i świadome podejście, począwszy od początkowej fazy planowania, aż po wdrożenie zaawansowanych zasad nadzoru i bezpieczeństwa.  Rozumiejąc ryzyko, wybierając odpowiednie i zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę koszt całkowity, firmy mogą stworzyć skuteczny ekosystem bezpieczeństwa, który dostosowuje się do wyjątkowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem na placu budowy. Konfiguracja zabezpieczeń na budowie wymaga starannego planowania i wdrażania w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności. Współpracując z zaufanym dostawcą zabezpieczeń i postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, można znacznie zmniejszyć ryzyko kradzieży i wandalizmu, zwiększając efektywność i terminowość prac.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…