Home Biznes Do czego służy kod authinfo domeny

Do czego służy kod authinfo domeny

2 min
0
0
120
   

Posiadanie kodu authinfo może być konieczne w sytuacji, gdy…

…abonent domeny chce ją sprzedać, bądź przenieść (przetransferować) do innego rejestratora. Warto wiedzieć, iż każdy rejestrator zobowiązany jest do przekazania kodu autoryzacyjnego na prośbę abonenta. U większości firm rejestrujących domeny proces otrzymania kodu jest bardzo podobny. Np. w serwisie nazwa.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, gdzie pracownicy wysyłają zainteresowanemu odpowiedni wniosek o wydanie kodu.

  • W sytuacji gdy abonentem domeny jest firma, przy odsyłaniu wypełnionego formularza do rejestratora,  konieczne jest dołączenie do dokumentu firmowej pieczątki oraz podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania abonenta.
  • W przypadku osoby fizycznej wystarczy tylko podpis zainteresowanego. Tak przygotowany dokument należy przesłać do rejestratora, który po otrzymaniu wniosku udostępni kod abonentowi.

Dane we wniosku muszą być zweryfikowane

""Blokuje to możliwość wydania kodu niewłaściwej osobie i, co za tym idzie, kradzież domeny. Warto jednak pamiętać, że jest on ważny przez 30 dni od daty otrzymania go przez osobę zainteresowaną. Po upływie tego czasu kod traci ważność i po raz kolejny należy zwrócić się do rejestratora z wnioskiem o wydanie nowego kodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki przedłużania rejestracji domeny


Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Obrońmy pracowników przed cyberprzestępcami

Ludzie stanowią główny wektor ryzyka i najczęstszy cel ataków hakerskich. Dominuje przekon…