Home Maszyneria Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów?

Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów?

0
0
66

Rekordowe fale upałów trafiają na pierwsze strony gazet i obciążają gospodarki na całym świecie, zaś w najbliższych latach nie widać oznak poprawy. Poza wpływem na ludzkie życie, ekstremalne upały doskwierają działalności operacyjnej centrów danych. Spowodowały między innymi przestoje i zakłócenia w centrach danych w Wielkiej Brytanii, wpłynęły na zmniejszenie produkcji w elektrowniach we Francji, a także wzbudziły obawy dotyczące zużycia wody w obszarach dotkniętych suszą na całym świecie. Firma Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej i zapewniania ciągłości działania, przedstawiła rekomendacje dla operatorów centrów danych i powiązanych z nimi firm, które pomogą w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

Musimy być przygotowani na to, że ekstremalne zjawiska pogodowe staną się bardziej powszechne, więc dostosowanie się do tej sytuacji jest kluczowe – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv na region Europy, na Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). – Klienci stają się coraz bardziej świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą na przykład ekstremalne ciepło i słusznie szukają sposobów na złagodzenie wynikających z tego zagrożeń, jeśli chodzi o działalność ich centrów danych. Nasze zespoły serwisowe okazały się nieocenione w dostarczaniu wskazówek i wsparcia wymaganego nie tylko do zarządzania bezpośrednimi skutkami, ale także do omawiania z klientami, jakie działania mogą zaplanować z wyprzedzeniem, aby budować odporność w przyszłości.

Aby zapewnić skuteczne chłodzenie systemów oraz zagwarantować dostępność centrów danych, eksperci Vertiv zalecają natychmiastowe podjęcie następujących działań:

  • W zależności od obciążenia danego bloku, należy uruchomić jak najwięcej sprzętu, aby zrównoważyć poziom obciążenia, a więc także potrzebę chłodzenia każdego urządzenia. Uzyskanie jak najbardziej zbliżonych do siebie współczynników obciążenia jednostek chłodzących spowoduje, że ciśnienie czynnika chłodniczego będzie niższe, więc wyeliminowane zostanie ryzyko wystąpienia wycieków zdarzających się przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze otoczenia. Zapewni to również bardziej efektywny punkt pracy systemu chłodzącego.
  • W przypadku jednostek chłodzących bazujących na kompresorze (DX) zalecane jest stworzenie planu regularnych konserwacji, w tym kwartalne lub częstsze czyszczenie wężownic skraplacza. Brak ich właściwego i regularnego czyszczenia może spowodować obniżenie ogólnej wydajności jednostki klimatyzacji precyzyjnej w większym stopniu niż wpływ samej temperatury otoczenia. Dodatkowo, utrzymanie prawidłowego poziomu ilości czynnika chłodniczego pomaga w sprawnym funkcjonowaniu wydajności i sprawności operacyjnej.

Niespotykane temperatury, które obserwujemy na całym świecie, wywierają zwiększoną presję na operatorów centrów danych i dostawców infrastruktury, stawiając przed nimi wyzwanie utrzymania niezawodności i ciągłości komunikacyjnej – powiedział Steve Madara, wiceprezes ds. sprzedaży rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv. – Ekstremalne zjawiska pogodowe podkreślają znaczenie posiadania porządnie opracowanego planu konserwacji i czyszczenia, dostosowanego do specyficznych warunków panujących w regionie operatora centrum danych. Zarządzający takimi placówkami powinni być przygotowani na ponoszenie kompromisów związanych z wyższymi kosztami operacyjnymi, wynikającymi z posiadania zbyt dużej ilości sprzętu. Istotna tu jest współpraca z wykwalifikowanym dostawcą usług dla centrów danych, w wyniku której powstanie plan konserwacji odpowiadający wymaganiom stawianym przez obecne warunki klimatyczne i związanej z nimi niepewności w przyszłości.

W miarę dalszego ocieplania się planety i nasilania się kryzysu klimatycznego, ekstremalne zjawiska pogodowe staną się jeszcze bardziej powszechne. Działaniom krótkoterminowym będą musiały towarzyszyć bardziej długoterminowe, systemowe zmiany w branży.

Powinniśmy patrzeć i uczyć się od podmiotów z takich regionów jak Bliski Wschód, Afryka i Australia, które już przystosowały się do wysokich temperatur przez większą część roku – powiedział Madara. – Gdy to zrobimy, unikniemy obecnych problemów w przyszłości. Musimy ponownie przeanalizować plany zagospodarowania przestrzeni na dachach i przeprojektować rozmieszczenie infrastruktury centrów danych nie tylko pod kątem pojemności, aby wytrzymała wyższe obciążenia cieplne.

Pozostałe najlepsze praktyki i porady ekspertów Vertiv, dotyczące długoterminowych działań, obejmują:

  • Rozważenie różnych rodzajów systemów chłodzenia, w tym zanurzeniowego, pozbawionego wody i jak też rozwiązania chłodzenia ewaporacyjnego, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodności i wydajności w środowiskach o wysokiej temperaturze.
  • Jeśli źródłem energii są ogniwa słoneczne, należy wziąć pod uwagę spadek ich wydajności wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
  • Zamiast polegać wyłącznie na danych historycznych w celu określenia pojemności centrum danych – takich, które nie uwzględniają obecnych ekstremalnych temperatur – należy zastosować modelowanie predykcyjne.

Przedsiębiorstwa, które chcą przeprowadzić audyt systemu chłodzenia centrum danych lub mają pytania dotyczące ciągłości działania i konserwacji takich placówek podczas ekstremalnych upałów, mogą skontaktować się z ekspertami Vertiv, odwiedzając stronę Vertiv.com.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…