Home Biznes Jak firmy zamierzają finansować rozwój?

Jak firmy zamierzają finansować rozwój?

11 min
0
0
1,270

Większość przedsiębiorstw w Polsce chce zwiększyć nakłady na inwestycje w nowe technologie – tak deklaruje niemal połowa respondentów.  Z kolei kolejne 47 proc. pytanych planuje pozostawić wydatki na cyfrową transformację na tym samym poziomie, co wcześniej. Wielkość firmy nie gra tu istotnej roli.

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych głównym celem dla przedsiębiorców jest bezpieczeństwo i ciągłość działania ich firmy. Co prawda innowacyjne technologie odrobinę szybciej adaptowane są w największych przedsiębiorstwach, ale i te mniejsze, z sektora MŚP coraz częściej otwierają się na robotyzację, automatyzację produkcji oraz cloud computing, bo wierzą, że za nowoczesną cyfryzacją w firmie mogą iść przewaga konkurencyjna na rynku, wzrost kompetencji pracowników, nowe szanse rozwoju i wiele innych korzyści.

Jakie firmy prowadzą inwestycje w IT?

Jak wynika z raportu Polcom „Przemysł 4.0. – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, przy planach inwestycyjnych na cyfryzację w biznesie wielkość firmy nie gra istotnej roli. Zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa oraz korporacje w większości albo planują zwiększenie wydatków na te cele albo utrzymanie ich na podobnym poziomie.

W przypadku MŚP 33 proc. firm planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na cyfryzację biznesu, a kolejne 28 proc. – pozostawić je bez zmian. Jedynie 2 proc. respondentów planuje zmniejszyć nakłady na cyfryzację ich biznesu.

Wśród respondentów z dużych firm i korporacji, 32 proc. chce zwiększyć nakłady inwestycyjne na cyfryzację biznesu, 33 proc. chce pozostawić je bez zmian, a tylko 3 proc. planuje zmniejszenie środków na cyfryzację w swoim przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo i ciągłość działania – priorytetami

Jak czytamy w raporcie Polcom „Przemysł 4.0. – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, „najpilniejszą, wręcz priorytetową inwestycją w ramach cyfryzacji firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości działania.” Z przeprowadzonej ankiety wynika, że aż 91 proc. przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania firmy widzi szansę na poprawę efektywności w tych obszarach.

Cyfrowa transformacja wielu przedsiębiorstw jest wciąż stosunkowo świeżym zjawiskiem, a zbyt wiele organizacji tylko się o nią ociera. Podczas gdy znaczna część przedsiębiorstw ma w zasięgu wzroku transformację cyfrową, to jednak, aby osiągnąć swój potencjał cyfrowy, konieczna jest praca i wsparcie z zewnątrz. Chmury obliczeniowe są takim czynnikiem, korzystnie wpływającym na funkcjonowanie rynku cyfrowego i widzimy, że przedsiębiorstwa, które wspólnie realizują strategie zarówno transformacji cyfrowej, jak i chmury obliczeniowej odnoszą z tego wiele korzyści – mówi w raporcie „Przemysł 4.0. – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, prezes zarządu firmy Polcom Marcin Gwóźdź.

Spośród innowacji technologicznych, za priorytetowe respondenci uznali chmurę obliczeniową, inwestycje w Internet Rzeczy oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. O 42 proc. przedsiębiorstw zakłada większe zaangażowanie w chmurę obliczeniową, 35 proc. za priorytet chciałoby obrać inwestycje w Internet Rzeczy, a 31 proc. upatruje w cyfryzacji szansy na szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Innowacyjne technologie nieco szybciej wdrażane są w największych przedsiębiorstwach. Plany inwestycyjne związane ze sztuczną inteligencją ma 38 proc. z nich, podczas gdy w średnich firmach odsetek ten wyniósł 22 proc. Tyle samo firm chciałoby zainwestować w technologie Internetu Rzeczy (wśród średnich firm było to 30 proc.).

Jak przekonują ekonomiści Santander – Marcin Luziński i Piotr Bielski – w komentarzu ekonomicznym z 31 maja 2021 r., z danych dotyczących dużych firm wynika, że wydatki inwestycyjne w tym roku zwiększyły się przede wszystkim w zakresie zakupów maszyn i urządzeń oraz sprzętu transportowego, podczas gdy nakłady na budynki nadal są w zastoju.

Polscy przedsiębiorcy otwierają się na robotyzację

Jeszcze do niedawna polskich przedsiębiorców trzeba było mocno przekonywać do korzyści płynących z robotyzacji procesów przemysłowych. Teraz w polskich firmach widać już znaczącą zmianę. Przedsiębiorcy widzą korzyści płynące z dokonywania transformacji cyfrowych i chcą wdrożeń w swoich spółkach.

Z raportu „World Robotics 2020 Industrial Robots” Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) o robotyzacji w 2019 roku, wynika, że Polska wypada bardzo pozytywnie pod względem liczby wdrożonych rozwiązań, zajmując 14. miejsce na świecie. Można też zauważyć, że Polska dogania powoli pod względem robotyzacji kraje Europy Zachodniej.

Przedsiębiorcy i pracownicy coraz częściej świadomie podchodzą do stereotypowej opinii, że rozwój robotyzacji w firmie może wiązać się ze zwolnieniami, a co z tym idzie – wzrostem bezrobocia. Dane pokazują bowiem, że robotyzacja wcale nie wiąże się ze wzrostem bezrobocia i spadkiem zapotrzebowania na pracę. Jest całkiem przeciwnie. Cyfrowy rozwój w firmie daje impuls do rozwoju kompetencji pracowników i otwiera przed nimi możliwość udziału w procesie produkcji w innowacyjny i bardziej efektywny sposób.

Na zmianę trendu w tym obszarze wskazują też dane mówiące o rosnącej liczbie firm w zaawansowanym procesie cyfryzacji. Dają one podstawę do tego by sądzić, że firmy, które już dziś przeszły cyfrową transformację, w kolejnym kroku będą przygotowane na wdrożenie dalszych innowacji i robotyzację w zakresie procesów przemysłowych.

Niemal co trzecia firma w Polsce już dzisiaj prowadzi projekty związane z cyfrową transformacją. 22 proc. podmiotów z tej grupy jest już na wstępnym etapie cyfryzacji wybranych obszarów, 24 proc. jest w fazie wdrażania, zaś pozostałe 25 proc. deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesie transformacji cyfrowej. Większe postępy na tym polu deklarują przedstawiciele największych przedsiębiorstw i korporacji. 36 proc. z nich przekonanych jest o „przełamaniu” masy krytycznej i przejściu przez wiele etapów transformacji cyfrowej. Wiele z tych firm z sukcesem wykorzystuje chmurę obliczeniową zarówno w modelu prywatnym jak i hybrydowym w swojej codziennej pracy. Z naszych obserwacji są one lepiej przygotowane na zmienne warunki biznesowe, a automatyzacja może okazać się dla nich kolejnym naturalnym krokiem w kierunku dalszego doskonalenia procesów produkcyjnych. Oczywiście nie jest to jedyny wyznacznik sukcesu firmy, jednak może sprzyjać podniesieniu konkurencyjności rynkowej i przyspieszeniu time to market a te czynniki mają już spore przełożenie na biznes – wskazuje prezes zarządu firmy Polcom.

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu?

Inflacja, zaburzenia w łańcuchu dostaw, trwający w Ukrainie konflikt oraz zachorowania pra…