Home Na czasie Jak oszczędzać energię?

Jak oszczędzać energię?

0
0
127

Energia elektryczna, ale także pozostałe media jak woda i gaz są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, także z branży produkcyjnej. Koszty ich nabycia często mają bezpośrednie przełożenie na cenę produktu końcowego. Tymczasem, jak wskazują specjaliści nawet 50 proc. mediów może być stracone przez brak wiedzy na temat ich zużycia i nieefektywne zarządzanie.

Według aktualnego raportu agencji konsultingowej Ayming 93 proc. przedsiębiorstw energochłonnych uważa, że wydatki na energię elektryczną odgrywają istotną rolę w kosztach produkcji. Co więcej, aż 69 proc. badanych widzi w swoim przedsiębiorstwie pola do optymalizacji kosztów energii elektrycznej, najczęściej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcji i ograniczeniu zużycia prądu w innych obszarach.

„Świadomość to klucz”

O ile kontrola zużycia mediów w mniejszych firmach może być łatwiejsza i sprowadza się do odczytów z licznika głównego, o tyle w przypadku większych przedsiębiorstw istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystywania bardziej zaawansowanych rozwiązań. Powierzchnia zakładu produkcyjnego, zmienne w postaci różnych urządzeń pracujących w różnych trybach sprawiają, że oszacowanie realnego zużycia mediów jest praktycznie niemożliwe, a w dodatku zajmuje sporo czasu.

– Kluczowa jest świadomość kierownictwa o skali zjawiska. Otóż aż do 50 proc. mediów w budynkach się traci przez niewłaściwą logistykę i brak informacji o ich ubytkach. Co ważne, wśród decydentów firm produkcyjnych widoczny jest trend wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie monitoringu zużycia mediów  – mówi Tomasz Kiebus, product manager Grinn, zarządzający i odpowiedzialny za rozwój Rhino, nowoczesnego systemu wspierającego optymalizację procesów.

Co równie istotne według branżowych szacunków w I kwartale 2019 r. może nastąpić wzrost cen energii dla firm nawet w granicach 50 proc. Z uwagi m. in. na potrzebę utrzymania konkurencyjności cen produktów, firmy powinny szukać dodatkowych środków w innych obszarach, np. wdrażając nowoczesne technologie przemysłu 4.0.

– Instalacja systemów meteringowych zaowocowała wykorzystaniem wszystkich możliwości w obszarze redukcji kosztów, a zatem i optymalizacji całej produkcji. Stały monitoring parametrów, wgląd do szczegółowych danych pozwala nam również uniknąć kar za przekroczenie mocy zamówionej. Dzięki temu możemy zaoszczędzone środki inwestować w nowe, inteligentne rozwiązania, przy jednoczesnym przekonaniu co do bieżących kosztów mających wpływ na realizację budżetu  – mówi Łukasz Zieliński, główny mechanik i automatyk w Steinbacher, przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją materiałów termoizolacyjnych. Gromadzenie danych za pośrednictwem systemu pozwoliło Steinbacherowi na natychmiastowe przeanalizowanie zużycia energii i dostosowanie poziomu mocy zamówionej.

Z nowoczesnych rozwiązań meteringowych korzysta także m. in. firma Wielton, jeden z czołowych producentów w branży transportowej na świecie. 8 hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 26 tys. m2, monitorowanie zużycia gazu co 15 minut, pozwala kierownictwu uzyskać przegląd zużycia mediów podczas produkcji naczep i przyczep oraz zminimalizować przestoje maszyn. W tym przypadku równie ważne jest utrzymanie się w ustalonych granicach i uniknięcie kar za ich przekroczenie.

– Głównym celem wdrożenia zdalnego odczytu było ciągłe monitorowanie zużycia gazu, a teraz mamy stały dostęp do bieżących danych o zużyciu mediów i jesteśmy w stanie opracować długoterminową strategię oszczędzania i efektywnie zarządzać kosztami – mówi Tomasz Swedrak, dyrektor techniczny Wielton.

Skala oszczędności może być znacząca

Według obliczeń specjalistów wdrożenie rozwiązań systemowych pozwala zmniejszyć o 30 proc. zużycie energii poprzez optymalizację pracy maszyn. Dodatkowe oszczędności mogą wynikać z obserwacji instalacji gazu, sieci wodociągowych, wykorzystania skompresowanego powietrza czy nawet ubytków energii w przestrzeniach biurowych.

Ograniczenie zużycia mediów to nie tylko element wprowadzanych oszczędności, lecz także budowania przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku

Szacuje się, że rynek w zakresie monitoringu zużycia mediów będzie rósł w tempie 10-procentowym, by w 2020 r. osiągnąć wartość 5,5 miliarda dolarów (dla porównania wartość rynku w 2011 r. oceniano na 1,7 miliarda).

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…