Home Biznes Przyszłość automatyzacji magazynów: jak technologia wpływa na branżę i pracowników

Przyszłość automatyzacji magazynów: jak technologia wpływa na branżę i pracowników

0
0
72

Branża magazynowa stoi na progu nowej ery – ery automatyzacji. Nowe badanie przeprowadzone przez Zebra Technologies rzuca światło na główne motywacje liderów sektora magazynowego do inwestycji w technologię i automatyzację oraz na kluczowe problemy związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników.

Dlaczego automatyzacja staje się kluczowa?

Z badania wynika, że zdecydowana większość liderów branży magazynowej w Europie (71%) oraz na świecie (73%) uznaje automatyzację za niezbędną do ograniczenia błędów operacyjnych. Ponadto, 60% respondentów w Europie (65% na świecie) wskazuje na potrzebę automatyzacji jako sposobu na efektywniejsze realizowanie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. Nie można też pominąć aspektu niedoborów siły roboczej, co dla 75% ankietowanych w Europie i 68% na świecie jest głównym powodem do wprowadzenia zmian.

Wywieranie wpływu na rynek pracy

Branża magazynowa zmaga się z wyzwaniami kadrowymi, takimi jak pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, czas szkolenia, absencja i utrata siły roboczej na rzecz konkurencji. Ciekawym aspektem jest to, że 83% pracowników magazynów w Europie (86% globalnie) uważa, że technologia mogłaby przyciągnąć i zatrzymać personel, podkreślając rolę automatyzacji jako narzędzia wspierającego rekrutację i retencję.

Przeszkody i rozwiązania

Mimo różnych wyzwań zewnętrznych, takich jak skutki pandemii, starzenie się społeczeństwa czy różnice pokoleniowe w podejściu do pracy, liderzy branży mają szansę na poprawę sytuacji poprzez skuteczne pozyskiwanie, szkolenie i utrzymanie pracowników. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych może wesprzeć zwiększenie wydajności i poprawić warunki pracy.

Perspektywy na przyszłość

Wizja przyszłości magazynów nie skupia się wyłącznie na pełnej automatyzacji. W najbliższych latach liderzy branży planują skupić się na wyposażaniu pracowników w urządzenia mobilne i współpracy z urządzeniami automatyzującymi określone procesy. Celem jest nie tyle zastąpienie człowieka maszyną, co raczej wsparcie pracowników w ich codziennych zadaniach.

Komunikacja kluczem do sukcesu

Kluczowym wnioskiem płynącym z badania jest potrzeba szerokiej komunikacji korzyści płynących z inwestycji w technologię i automatyzację. Aby zmienić postrzeganie pracy w magazynie i przyciągnąć nowych pracowników, ważne jest, aby liderzy branży aktywnie informowali o wprowadzanych zmianach i korzyściach, jakie one przynoszą.

Przyszłość to współpraca człowieka z technologią

Badanie Zebra Technologies podkreśla, że przyszłość branży magazynowej leży nie w eliminacji pracy ludzkiej, ale w inteligentnym łączeniu kompetencji pracowników z możliwościami, jakie oferuje nowoczesna technologia. Automatyzacja i cyfryzacja stają się nie tylko odpowiedzią na bieżące wyzwania, ale również fundamentem dla budowania przyszłości, w której praca w magazynie będzie bezpieczniejsza, bardziej efektywna i satysfakcjonująca.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…