Home Analizy Aż 56% polskich menadżerów uważa, że koszt wdrożenia nie powinien być głównym kryterium wyboru technologii.

Aż 56% polskich menadżerów uważa, że koszt wdrożenia nie powinien być głównym kryterium wyboru technologii.

0
0
120

Rola kosztów w decyzjach technologicznych, podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa jest wciąż kluczowa, ale świadomość w tym względzie znacznie ewoluowała w ostatnich latach. Dane zebrane przez SAP Polska pokazują, że menadżerowie, decydujący o wydatkach na IT, coraz częściej są skłonni kierować się kryterium długoterminowego zwrotu z inwestycji, a nie tylko początkowym kosztem wdrożenia technologii.

Zmiana myślenia o kosztach?

Postawy polskich firm względem efektywności kosztowej przechodzą znaczącą ewolucję – wynika z danych SAP Polska, zebranych na potrzeby raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”. Badanie pokazuje, że zdecydowanie rośnie świadomość roli systemów gwarantujących dłuższą perspektywę wzrostu i rozwoju, pozwalających na budowanie długofalowej przewagi konkurencyjnej na podstawie efektywności kosztowej. Większość badanych menadżerów bowiem przyznaje, że koszt wdrożenia jest dla nich istotny, ale równie kluczowy jest długoterminowy zwrot z inwestycji. Taką opinię podziela już 61% badanych.

Co ciekawe już 56% badanych przedstawicieli kadry menadżerskiej w polskich firmach idzie o krok dalej i podkreśla, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinien decydować jedynie koszt. Z takim stwierdzeniem nie zgodził się tylko co piąty badany (18%), pozostali byli niezdecydowani.  Wśród menadżerów akcentujących potrzebę równorzędnej roli długofalowego zwrotu z inwestycji i kosztu wdrożenia przy podejmowaniu strategicznych decyzji technologicznych, prym wiodą przedstawiciele przemysłu (75%), sektora IT (69%) oraz handlu (61%). Najbardziej sceptyczni okazują się natomiast przedstawiciele sektora finansowego i bankowego (47%).

Ewolucja postaw dotyczących kosztów wdrożeń to ważny sygnał, Według wielu ekspertów istotną barierą w cyfryzacji biznesu jest przecież nadal przedkładanie początkowego kosztu wdrożenia nad długofalowy zwrot z inwestycji. Zbyt wysokie koszty implementacji od lat są jedną z najczęściej wymienianych potencjalnych barier w inwestycjach IT. Jednocześnie kierowanie się wyłącznie czynnikiem kosztowym często grozi wdrożeniem źle działających systemów, wstrzymujących realną cyfryzację firmy. Uwzględnienie kolejnych etapów funkcjonowania rozwiązań technologicznych w początkowych kalkulacjach kosztowych może zatem świadczyć o tym, że polskie firmy wchodzą w nowy etap dojrzałości cyfrowej. Potwierdzają to odpowiedzi badanych, dotyczące najważniejszych motywacji decydujących o wyborze konkretnych technologii.

Pieniądze w chmurze

Wejście w codzienność rozwiązań chmurowych jest idealnym dowodem na zmianę charakteru i intensywności inwestycji firm w cyfryzację. Długofalowy koszt okazuje się bowiem jedną z ważniejszych motywacji, które kierują organizacjami przy decyzjach o odejściu od modeli on-premise i przejściu na model chmurowy. Wśród najważniejszych czynników decydujących o przejściu do chmury, niższe koszty wykorzystania oprogramowania są bowiem wymieniane na drugim miejscu (wskazało na nie 35% polskich menadżerów badanych przez SAP), tuż po aspekcie związanym z wygodą (dostęp do danych i usług z dowolnego miejsca – wskazany przez 35% badanych), a przed kwestiami związanymi z elastycznością (elastyczność rozwiązań i łatwe aktualizacje – 33%, dopasowanie do potrzeb w obliczu pracy zdalnej/hybrydowej – 32%) i bezpieczeństwem (26%). Wyraźne zrozumienie kwestii długotrwałego zwrotu z inwestycji widać także podczas rozmów z przedsiębiorcami decydującymi o migracji do chmury publicznej. Wśród TOP 5 zachęt, jakie przekonały ich do wyboru, aż 34% badanych wskazuje kwestie dotyczącą długofalowej redukcji kosztów (mniejsze wydatki na zespół odpowiedzialny za utrzymanie systemów), a  jedynie 29% – niższe koszty wdrożenia.

AI a koszty

Także wśród czynników decydujących o wdrożeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, całościowo pojmowane koszty długofalowe zajmują coraz większą rolę. Już 38% badanych do inwestycji w AI motywuje perspektywa uzyskania wyższej efektywności kosztowej, na którą w ich przedsiębiorstwach kładziony jest coraz większy nacisk. 36% menedżerów przyznaje z kolei, że powodem zachęcającym ich organizację do rozwoju w zakresie narzędzi opartych o AI jest konieczność szybkiej optymalizacji kosztów funkcjonowania. Łącznie spośród pięciu najczęściej wymienianych czynników skłaniających do inwestowania w AI, cztery dotykają zagadnień związanych ściśle z optymalizacją procesów i kosztów.

„Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z wartości inwestycji technologicznych i patrzą na nie w perspektywie długoterminowego zysku, a nie jedynie inicjalnych kosztów wdrożenia. Dla dostawców usług i technologii, dostosowanie się do zmieniających się warunków i postępu technologicznego jest okazją do rozwoju jeszcze trwalszych relacji z klientami. Jednym z kluczowych kroków bywa przejście od sprzedaży oprogramowania do świadczenia usług np. z zakresu chmury, co wpływa na zmianę charakteru relacji z klientem. Staje się ona bardziej strategiczna, oparta na długofalowej perspektywie i pełnym zrozumieniu specyfiki działalności partnera oraz jego potrzeb. Naturalnym rezultatem takiej pogłębionej relacji jest poprawa wyników biznesowych obu stron tej współpracy.” – komentuje Dorota Zaremba, wiceprezeska, dyrektorka sprzedaży, SAP Polska.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…