Home Na czasie Chmura wciąż niewielka, ale bardzo frapująca

Chmura wciąż niewielka, ale bardzo frapująca

0
0
83

Na rynku dość łatwo już  o przykłady oferty "public cloud", nieco trudniej o zamknięte wdrożenia w obszarze chmury prywatnej.

Wg właśnie opublikowanego raportu IDC „Poland’s Cloud Services Market 2011-2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis“ w 2010 roku wartość rynku cloud computing w Polsce, obejmującego zarówno chmurę prywatna jak i publiczną, stanowiła blisko 7% wartości całego rynku IT outsourcingu szacowanego na ponad 520 mln USD.

Jednocześnie, rynek przetwarzania w chmurze obliczeniowej, jest najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku ICT. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu do roku 2015 to 33%, zdecydowanie powyżej średniej dla całego rynku usług IT pozostającej na poziomie ok. 5%.

Na polskim rynku obecna jest wiekszość wiodących globalnych dostawców usług cloud, ale coraz aktywniejsze są lokalne firmy IT. Cloud computing budzi też zainteresowanie oparatorów telekomunikacyjnych oferujących usługi tego typu zarówno samodzielnie jak i we współpracy z dostawcami rozwiązań IT.

Najważniejszymi czynnikami za wprowadzeniem takich rozwiązań wskazywanymi przez klientów są:

  • optymalizacja kosztów,
  • szybkość wdrożenia i elastyczność rozwiązań IT w chmurze.

Badanie pokazuje, że klienci są świadomi konieczności efektywniejszego wykorzystania zasobów teleinformatycznych, a szansy na to upatrują w umiejętnie adaptowanych elementach chmury obliczeniowej.

"Choć cloud computing jest tematem gorącym, nie będzie on w najbiliższym czasie odgrywał dominującej roli w stosunku do tradycyjnego modelu korzystania z technologii ICT. Jest to głównie spowodowane tym, że decyzja o wejściu w chmurę zależy od wielu czynników a nie tylko efektywności i kosztów; liczą się rola IT, strategia firmy, przekonania i doświadczenia. Jednak pewne trendy obserwowane są juz teraz: rosnąca mobilność, konsumeryzacja czy wchodzenie na rynek pracy tzw. ’digital natives“ spowodują, że większość organizacji będzie musiała rozważyć możliwość skorzystania z nowych rozwiązań“ – mówi Ewa Zborowska, analityk IDC.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…