Home Biznes Czy urzędy dbają o bezpieczeństwo danych?

Czy urzędy dbają o bezpieczeństwo danych?

1
0
237

Dotychczas w Polsce realizowano Program Informatyzacji Państwa (PIP) na lata 2007-2010, a obecnie trwają prace w MSWiA nad PIP na lata 2010-2015. Program ten określa priorytety państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wyznacza kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Wpływa to na liczbę danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych elektronicznie przez urzędy, z czym wiąże się z kolei konieczność zapewnienia im odpowiedniej ochrony – także na ostatnim etapie ich przetwarzania, czyli niszczeniu zużytych lub zepsutych nośników danych.

„Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że jedynie połowa instytucji publicznych korzysta z usług bezpiecznego niszczenia danych z nośników elektronicznych takich jak dyski twarde, dyskietki czy płyty CD/DVD. Co zatem dzieje się z wycofywanymi z użycia nośnikami, na których zapisane były nasze dane? Część instytucji, nie wiedząc jak właściwie z nimi postąpić, po prostu przechowuje je w swoich magazynach. Nie oznacza to jednak, że kwestia bezpiecznego niszczenia danych nie jest dla polskich instytucji ważna – aż 90% badanych uznało, że jest to istotny problem, a jedynie 2%, że nie” – mówi dr Paweł Markowski, prezes BOSSG Data Security.

Z przeprowadzonej ankiety wynika również, że cena usługi nie jest jedynym kryterium wyboru odpowiedniej usługi i to nie koszty stanowią główną przeszkodę dla korzystania z tego typu usług. Dla większości ankietowanych (75,5%) najważniejszym kryterium wyboru metody niszczenia danych jest możliwość przeprowadzenia procesu w siedzibie instytucji, bez konieczności przewożenia nośników do punktów utylizacji, z czym na ogół wiążą się dodatkowe koszty np. bezpiecznego konwojowania.

O badaniu

Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród 200 respondentów – przedstawicieli instytucji publicznych i służb bezpieczeństwa państwa – w maju 2011 roku.


 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kradzieże haseł i przejmowanie zdalnego pulpitu

Wykorzystanie zewnętrznych usług zdalnych to najczęstsza stosowana przez hakerów metoda do…