Home Biznes Firmy nie wiedzą, jak czerpać korzyści z Internetu Rzeczy

Firmy nie wiedzą, jak czerpać korzyści z Internetu Rzeczy

0
0
91

Potwierdzają to również wyniki badania SAS. Według nich IoT będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu aż 63% firm. Aby tak się stało, organizacje muszą nauczyć się przetwarzać ogromną ilość danych dostarczanych przez inteligentne urządzenia i umiejętnie oddzielać cenne informacje od tych mniej wartościowych.

Mimo że o Internecie Rzeczy mówi się już od kliku lat, jedynie 53% firm przebadanych przez SAS rozumie, jakie korzyści mogą wynikać z wdrożenia tej technologii. Tymczasem, zdaniem specjalistów IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) w najbliższej przyszłości wpłynie na sposób realizacji poszczególnych zadań. Urządzenia przestaną działać samodzielnie, a zaczną komunikować się między sobą, wymieniać informacje i wspierać człowieka w wykonywanych pracach.

Sieć inteligentnych urządzeń

Na Internet Rzeczy składa się sieć urządzeń potrafiących gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Przykłady inteligentnych urządzeń można znaleźć zarówno w domu, np. smart meter (element smart grid), czyli inteligentne liczniki prądu czy inteligentne telewizory (Smart TV), jak i w biznesie, np. czujniki na hali produkcyjnej dostarczające informacje na temat defektów wyprodukowanych elementów. Gartner przewiduje, że do 2020 roku na świecie będzie aż 20,4 miliardów urządzeń podłączonych do sieci.

Aby lepiej zrozumieć skalę Internetu Rzeczy, warto przyjrzeć się konkretnemu przykładowi zastosowania tej technologii. Szacuje się, że samochód elektryczny produkuje około 25 gigabajtów danych przez godzinę użytkowania, co przy średnim przebiegu auta przekłada się na ok. 130 terabajtów danych na pojazd rocznie. Na ich podstawie, analizując styl jazdy danego kierowcy, ubezpieczyciel może określić poziom stawek ubezpieczeniowych. Z kolei producent może zidentyfikować potencjalną awarię i zminimalizować koszty związane z masowymi wezwaniami do serwisów.

Zapanować nad Internetem Rzeczy

Internet Rzeczy z jednej strony stwarza ogromne szanse rozwoju dla firm z każdego sektora, od produkcji po opiekę medyczną, z drugiej wymaga wdrożenia odpowiednich procedur i rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał tej technologii. Z badania przeprowadzonego przez SAS wynika, że pominięcie Internetu Rzeczy w tworzeniu strategii biznesowej może doprowadzić m.in. do utraty udziałów rynkowych na rzecz konkurencji, spadku efektywności czy przegapienia szansy wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.

Oczekiwania dotyczące wykorzystania Internetu Rzeczy w biznesie są bardzo wysokie. Technologia ta pozwala pozyskiwać niespotykaną dotąd ilość danych. Problem w tym, że nie wszystkie z nich mają takie samo znaczenie z perspektywy prowadzonej przez firmę działalności. Samo gromadzenie danych nie pozwala na wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Aby uzyskać korzyści biznesowe z zastosowania IoT, konieczne jest odpowiednie podejście do ich analizy mówi Łukasz Leszewski,  Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska.

Jak zapanować nad Internetem Rzeczy w 3 krokach:

Powołaj opiekuna danych – W dobie demokratyzacji dostępu do danych i tendencji do upraszczania platform analitycznych coraz więcej osób ma dostęp do informacji. Internet Rzeczy sprawia jednak, że ilość danych staje się trudna do przetworzenia. Dlatego niezbędne jest powołanie specjalisty, który będzie odpowiedzialny za całą strategię zarządzania danymi w organizacji. Gartner przewiduje, że do 2019 roku 90% dużych firm będzie posiadało w swoich szeregach Chief Data Officera. Kolejnym aspektem jest również zgodność z dyrektywą RODO, która od maja przyszłego roku zmieni warunki zarządzania danymi osobowymi w firmach. Nowa regulacja zobowiązuje przedsiębiorstwa do powołania funkcji Inspektora Danych Osobowych, który będzie nadzorował wszystkie procesy związane z przetwarzaniem tego typu informacji.  

Zadbaj o bezpieczeństwo – W zeszłym roku byliśmy świadkami wykorzystania Internetu Rzeczy przez cyberprzestępców do przeprowadzenia ataków DDoS o niebywałej sile, czego przykładem było sparaliżowanie serwisów takich jak Twitter, Spotify, Amazon czy Netflix. Nie dziwi zatem fakt, że kwestie związane z bezpieczeństwem są jednym z głównych wyzwań wymienianych przez przedstawicieli firm biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez SAS. Chcąc zabezpieczyć swoją organizację, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak tworzenie kopii zapasowych, autoryzacja dostępu do danych czy wdrożenie odpowiednich procedur względem informacji wrażliwych czy danych osobowych.

Analizuj w czasie rzeczywistym – Jednym z wyzwań, przed jakim stają firmy wdrażające projekty z zakresu Internetu Rzeczy, jest analiza w czasie rzeczywistym danych pozyskanych przez inteligentne urządzenia. Informacje posiadają krótki termin ważności i mają wartość tylko w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie odpowiednio szybko je przetworzyć i wyciągnąć na ich podstawie wnioski, które następnie wykorzystamy, tworząc strategie biznesowe. Z pomocą przychodzą systemy analityczne czasu rzeczywistego, które pozwalają na błyskawiczne przeanalizowanie strumieni danych i właściwą reakcję, a także na przygotowywanie raportów na podstawie aktualnych, wyselekcjonowanych informacji.

Źródła:

Internet of Things Visualise the Impact

The Autonomous Grid: Machine Learning and IoT for Utilities

Badania zostały przeprowadzone przez firmę SAS wśród przedstawicieli przedsiębiorstw działających na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cisco modernizuje infrastrukturę sieciową w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Wyremontowany Oddział Transplantologii został wyposażony w nowoczesną, bezprzewodową sieć …