Home Chmura Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu?

Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu?

0
0
96

Inflacja, zaburzenia w łańcuchu dostaw, trwający w Ukrainie konflikt oraz zachorowania pracowników na COVID-19 –  których z dnia na dzień jest coraz więcej –  stanowią wyzwanie dla firm w kontekście kosztów prowadzenia działalności. W związku z tym firmy intensywnie poszukują rozwiązań efektywnych kosztowo. W artykule przybliżamy profity płynące z wykorzystania nowych technologii wspierających działalność operacyjną.

Rosnące koszty prowadzania biznesu

Z rynku płyną pesymistyczne dane mówiące m.in. o tym, że co trzeci przedsiębiorca myśli o zamknięciu firmy. Liczba czynników ryzyka w biznesie w ostatnim czasie mocno wzrosła i wpłynęła na wyzwania, z którymi muszą sobie radzić przedsiębiorstwa. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), w pierwszym półroczu tego roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło ponad 104,3 tys. wniosków dotyczących zamknięcia działalności gospodarczej (średnia miesięczna 17,4 tys.). To o 25,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 82,9 tys.

Są branże, które wyjątkowo mocno odczuwają obecną sytuację geopolityczną i gospodarczą. Mowa m.in. o sektorze materiałów budowlanych, transportu, produkcji czy w branży hotelarsko-gastronomicznej, gdzie szczyt wzrostów dopiero nadchodzi.

Te firmy, które starają utrzymać się na rynku i zachować przewagę konkurencyjną, często poszukują rozwiązań wspierających ich w tym zakresie. Właśnie dlatego decydują się na wdrożenie usług chmurowych, a jak wynika z raportu PMR dla Polskiej Chmury, dla 67 proc. respondentów powodem rozszerzenia zakresu korzystania z rozwiązań cloudowych w firmie jest optymalizacja kosztów.

Oszczędność kosztowa

– Ograniczenie kosztów to walor wskazujący na wybór chmury, jednak firmy mogą zyskać o wiele więcej. Znacząca poprawa działalności operacyjne klientów po przez przyspieszenie wprowadzenie produktu lub usługi do sprzedaży (time to market), zwiększenie zwinności w reagowaniu na trudne lub nieprzewidziane sytuacje, usprawnienie łańcucha dostaw czy minimalizowanie strat to tylko część korzyści wynikających z usług cloudowych. Można powiedzieć, że wprowadzenie optymalizacji w każdym z tych obszarów niesie za sobą szansę na optymalizację kosztów prowadzenia biznesu – mówi Mariusz Juranek, Dyrektor Handlowy w Polcom.

Jak wynika z badania Polcom przeprowadzonego wspólnie z Intel, 4 kluczowe korzyści wynikające z cloud computingu to:

  • Zwiększenie dostępności IT, a co za tym idzie, zapewnienie ciągłości produkcji – gwarantowany umową SLA poziom dostępności usług
  • Skrócenie czasu wdrożenia nowych projektów informatycznych
  • Optymalizacja kosztów inwestycyjnych – firmy nie muszą inwestować w modernizację lub rozbudowę infrastruktury informatycznej
  • Przewidywalne koszty operacyjne i inwestycyjne – czytelny, abonamentowy model rozliczeniowy oraz gwarancja dostępności środowisk.

Nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowo-produkcyjne, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność rynkową, musi podążać za trendami, które umożliwiają sprawne zarządzanie procesami produkcji, organizacją pracy i pozwalają zachować ciągłość działania. Usprawnia to procesy wewnątrz organizacji oraz skraca łańcuch dostaw, dzięki czemu firma jest w stanie wyprzedzić konkurencję.

Poprawa działalności operacyjnej

Dobrym przykładem jest firma DSI Underground – ten globalny dostawca usług związanych z górnictwem i sektorem budowy tuneli w pełni korzysta z potencjału chmury, pomimo tego, że sektor jaki reprezentuje w większości nie podąża dynamicznie w kierunku cyfryzacji. Ilość procesów oraz skala działalności uruchomiła w spółce procesy centralizacji oraz konieczność digitalizacji, gdzie nadrzędnym celem było bezpieczne i sprawne zarządzanie dużą ilością danych – ich przechowywanie, gromadzenie i przetwarzanie.

DSI Underground, aby podnosić możliwości biznesowe i efektywnie konkurować na rynku międzynarodowym, podjął decyzję o cyfryzacji i globalizacji IT wszystkich oddziałów firmy. W tym celu firma ulokowała swoje centrum kompetencyjne w Europie Centralnej, która stała się stykiem kontaktu dla wszystkich jednostek DSI wykorzystujących usługi hybrid cloud zapewniane przez polskiego dostawcę. Polcom okazał się dla nas najlepszym partnerem strategicznym. Rzadko można spotkać podobny przykład wdrożenia, gdzie firma z polskim kapitałem i know-how z sukcesem wdrożyła tak ogromny projekt – mówi Mateusz Borkowski, Head of Global IT and Digital Strategy w DSI Underground.

A co z firmami z sektora MŚP? Jak pokazuje raport Polcom, dążą one do zapewnienia ciągłego i kompleksowego bezpieczeństwa, integralności i bezproblemowego dostępu do danych. Jest to istotne dla 94 proc. respondentów badania i stanowi najpilniejszą inwestycję w ramach transformacji cyfrowej firmy.

– Niezależnie od sytuacji, dane muszą pozostawać dostępne, a ewentualna niedostępność systemów powinna być ograniczana do minimum. Jest to istotne, ponieważ – jak ocenia firma Gartner – w wyniku przestojów firmy na świecie tracą średnio 5600 USD na minutę w wyniku utraty dostępu do danych – mówi Mariusz Juranek.

Optymistyczne wskaźniki

Poziom adaptacji chmury w Polsce jest średni – 61 proc. przedsiębiorstw korzysta z chmury obliczeniowej, ale tylko dla 11 proc. z nich jest to podstawowe środowisko IT, w którym uruchamiają większość swoich aplikacji – dowiadujemy się z badania Computerworld i Dell Technologies. Dla pozostałych chmura stanowi pewną część środowiska informatycznego (45 proc. wskazań) lub służy do uruchamiania tylko pojedynczych aplikacji (44 proc.).

Jednak wskaźniki te z roku na rok polepszają się i są też optymistyczne wieści, bowiem wg rankingu przygotowanego przez Komisję Europejską „Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego” (DESI), co najmniej 52 proc. polskich MŚP osiągnęło tzw. poziom podstawowy wykorzystania technologii cyfrowych.

Dobrą prognozą jest też dynamika wzrostu rynku chmury do 2026 r., który ma się utrzymywać w Polsce powyżej 20 proc. r/r. W efekcie analitycy z PMR szacują, że w perspektywie 6-7 lat, że branża osiągnie wartość 10 mld zł, a w bieżącym roku rynek urośnie o 34,1 proc., czyli do 3 mld zł.

Obecnie rynek podąża w kierunku inwestycji w rozwiązania chmurowe. Coraz częściej firmy nie widzą w takim modelu tylko prostych oszczędności wynikających z porównania kosztów zakupu własnej infrastruktury w opozycji do modelu as a service. Obserwujemy wyraźny trend wśród firm, zwłaszcza w sektorze MŚP, które zwracają uwagę na to, że chmura pozwala im na budowanie wartości dodanej w biznesie oraz na przyspieszenie licznych, kluczowych procesów. Pamiętajmy, że oszczędności finansowe to niebotyczna korzyść dla firmy, aczkolwiek nie jedyna – podsumowuje Mariusz Juranek.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Asus ExpertBook B9403 – laptop dla profesjonalistów ceniących styl i wydajność

Asus ExpertBook B9403 to laptop, który wyznacza nowe standardy elegancji, wydajności i mob…