Home Na czasie Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Kraju

0
0
228

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości naszego życia. Strategia zakłada że w Polsce do roku 2015 nastąpi:

  1. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” – czyli rozwój gospodarczy, wzrost PKB, większe przychody i zyski firm)
  2. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” – czyli budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu, lotnisk, nowych linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci
  3. „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości” – czyli spadek bezrobocia, wzrost płac i polepszenie warunków pracy
  4. „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” –  czyli polepszenie życia grup słabszych i zwiększenie wiedzy.
  5. „Rozwój obszarów wiejskich” – czyli zmiany w polskim rolnictwie służące zwiększeniu produkcji bez utraty jakości oraz zmniejszeniu ilości osób zatrudnionych w tym sektorze.
  6. „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej” – czyli polepszenie poziomu życia w Polsce B i innych biednych obszarach Polski, umożliwienie osobom tam mieszkającym dostępu do edukacji i pracy.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w zeszłym roku ustawą o prowadzeniu polityki rozwoju Strategia Rozwoju Kraju jest dokumentem nadrzędnym wobec innych strategii rządowych (sektorowych) oraz planów wykorzystania środków unijnych w Polsce (Programy Operacyjne).


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…