Home Chmura 4 główne trendy i kluczowe praktyki w zwiększeniu wartości chmury

4 główne trendy i kluczowe praktyki w zwiększeniu wartości chmury

0
0
141

Raport Accenture „Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” przedstawia cztery główne trendy i kluczowe praktyki w organizacjach, które pomogą firmom zwiększyć wartość biznesową z wykorzystania chmury. Według najnowszych badań Accenture po gwałtownym wzroście inwestycji w migrację do chmury, organizacje powinny skupić się na procesie, który pozwoli im jak najszybciej osiągnąć oczekiwane wyniki.

Przedsiębiorstwa masowo rozpoczęły przenoszenie swoich działań do chmury i dostrzegają w niej wyraźną wartość, ale mogą napotkać trudności, których się nie spodziewały. Pełne wykorzystanie potencjału rozwiązań opartych na chmurze wymaga zmiany sposobu myślenia – skupienia się na chmurze jako ciągłej i stale zmieniającej się podróży, a nie miejscu docelowym. Obecnie 57 proc. wydatków na IT w firmach przypada na utrzymanie wdrożonych systemów  – powiedział Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, Accenture w Polsce.Najważniejsze natomiast jest ciągłe usprawnianie procesów wewnątrz organizacji – uczenia się nowych umiejętności, korzystania z nowych technologii, przyspieszanie procesów operacyjnych, usprawnianie rozwoju i umożliwianie wdrożeń nowych pomysłów biznesowych.

Raport „Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” opiera się na badaniach Accenture oraz globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród 800 liderów świata biznesu i branży IT. Odnosząc się do analogicznych badań przeprowadzonych przez Accenture w latach 2020 i 2018, raport określa miejsce, w którym znajdują się firmy w swojej podróży chmurowej, i wartość, jaką czerpią z inwestycji w chmurę w pięciu obszarach: redukcji kosztów; szybkości zmian; wsparcia biznesu; poprawy jakości usług; oraz odporności / ciągłości świadczenia usług.

Raport przedstawia cztery główne wnioski:

  1. Zaangażowanie w rozwiązania chmurowe mocno wzrosło. 86 proc. firm odnotowuje zwiększenie zakresu i liczby inicjatyw chmurowych w porównaniu do roku 2020. Obecnie chmura ma podstawowe znaczenie dla osiągania strategicznych celów biznesowych. Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje środowiska chmury hybrydowej (publicznej i prywatnej), a duży odsetek korzysta z wielu dostawców chmury publicznej (multicloud).
  2. Lepsze wyniki osiągają organizacje, które są na dalszych etapach swojej podróży do chmury. Firmy intensywnie korzystający z chmury częściej osiągają swoje cele (średnio w 47 proc.), niż korzystający z rozwiązań chmurowych w umiarkowanym (36 proc.) lub małym stopniu (21 proc.). Dodatkowo wyższe poziomy osiągnięć są skorelowane z częstszym korzystaniem z zewnętrznych usług zarządzania IT. Prawie połowa (45 proc.) przedsiębiorstw w pełni osiągających swoje cele korzysta w większym stopniu z zewnętrznych usług zarządzania w porównaniu do pozostałych firm.
  3. Wraz ze wzrostem zaangażowania w chmurę rosną oczekiwane korzyści, wykraczające poza obszar redukcji kosztów. Firmy inwestują w chmurę coraz więcej, jednak 7 na 10 (68 proc.) z nich uważa, że ich podróż w chmurę jest nadal niedokończona. Po przeprowadzeniu najłatwiejszych migracji firmy przeprowadzają transformacje bardziej złożonych i krytycznych dla biznesu systemów, żeby w pełni wykorzystać poczynione dotychczas inwestycje. Środowiska chmurowe stają się coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwa, które postrzegają swoją podróż w chmurę jako zakończoną (32 proc.) i spoczęły na laurach, w dynamicznym środowisku rynkowym mogą pozostać w tyle.
  4. Stare bariery są nadal aktualne. Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury firmy muszą przenieść do niej bardziej złożone i krytyczne dla biznesu systemy. Jako główne bariery na drodze do osiągnięcia wartości z inwestycji w chmurę uczestnicy badania wymienili „ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami” oraz „złożoność zmian biznesowych i operacyjnych”, przy czym 41 proc. respondentów wskazało powyższe wśród swoich trzech największych barier. Tuż za nimi uplasowała się „modernizacja starszych wersji aplikacji”, którą 39 proc. respondentów wymieniło wśród trzech głównych barier.

Zbudowane w firmach podstawy chmurowe muszą mieć czas okrzepnąć. Najbliższym wyzwaniem dla firm będzie efektywne ich wykorzystanie. Widzimy szansę na optymalizację procesów rozwojowych i operacyjnych oraz przyśpieszenie wzrostu biznesu naszych klientów w wykorzystaniu chmury jako systemu łączącego dane, sztuczną inteligencję i aplikacje – powiedział Grzegorz Chudek.

Biorąc pod uwagę rosnącą złożoność środowiska technologii i biznesu Accenture rekomenduje firmom wdrożenie pięciu kluczowych praktyk w celu osiągnięcia jeszcze większych korzyści z chmury.

  1. Organizacje powinny nie tylko zaakceptować nowe technologie, ale również zmienić sposób myślenia i działania, dążąc do uzyskania dzięki nim przewag konkurencyjnych.
  2. Aby połączyć ogromne możliwości różnych środowisk od chmur publicznych i prywatnych aż po systemy przetwarzania brzegowego firmy muszą skupić się na projektowaniu i działaniu w kontinuum chmury.
  3. Firmy powinny przekształcić zasoby IT i złożone systemy o znaczeniu krytycznym oraz wykorzystać uwięzione w nich dane żeby wesprzeć innowacje i wzrost biznesowy.
  4. Aby rozwijać się w kontinuum chmury niezbędni będą wykwalifikowani architekci IT, którzy przeprowadzą organizację przez gąszcz technicznych decyzji. Firmy muszą przemyśleć swój model operacyjny i zarządzanie talentami.
  5. Wreszcie, zarządzanie dynamicznie zmieniającymi się kosztami wymaga nowych mechanizmów i procesów prognozowania. Zrozumienie ekonomiki chmury oraz optymalizacja wydatków na chmurę powinny być w centrum uwagi każdego CIO.

O metodologii

Accenture przeprowadziło ankietę wśród osób na wyższych stanowiskach biznesowych (CEO, COO, CFO, wiceprezesi linii biznesowych) i dyrektorów IT (CIO, CTO, wiceprezesi/dyrektorzy IT, wiceprezesi/dyrektorzy ds. chmury) z firm na całym świecie, w celu ustalenia, w jakim stopniu firmy wykorzystujące chmurę osiągnęły oczekiwane korzyści, i jaki jest poziom ich zadowolenia z tych osiągnięć. Ślepe badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 800 firm o przychodach przekraczających 1 mld dolarów rocznie z 12 branż w 14 krajach.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Jak wysłać wrażliwe dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce

Technologie zajęły tak istotną rolę w naszym życiu, że korzystamy z nich intuicyjnie, nie …