Home Biznes 5 barier cyfrowej transformacji

5 barier cyfrowej transformacji

0
0
200

Badania związane z aktualną sytuacją rynkową zostały przeprowadzone przez duet Dell Technologies oraz Intel.

Dlaczego cyfrowa transformacja jest niemożliwa?

Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie kilku podstawowych przeszkód pojawiających się na drodze do transformacji cyfrowej. Liczne analizy wykazały, że około 91% polskich przedsiębiorstw ma problemy w planowaniu lub realizowaniu projektów z tym związanych. Dell Technologies we współpracy z firmą Intel przygotowali listę 5 najważniejszych barier transformacji cyfrowej w Polsce:

1. Często zmieniające się przepisy prawa.

2. Zbyt niski budżet, a także niedobór pozostałych zasobów (w tym wyspecjalizowanej kadry).

3. Nadmierna ilość informacji, które zakłócają skuteczne wdrożenie stworzonych projektów.

4. Niewystarczające wsparcie osób zarządzających.

5. Brak koordynacji i spójności podjętych działań.

W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 100 osób – prezesów oraz dyrektorów polskich przedsiębiorstw. Dowiedziono, że jedynie co dwudziesta firma w sposób dojrzały podchodzi do transformacji cyfrowej. Zdecydowana większość (co trzecie przedsiębiorstwo) nie podchodzi to tego tematu w sposób racjonalny. Wiele firm nie ma pojęcia, jaki potencjał tkwi w transformacji cyfrowej biznesu.

Wsparcie procesów biznesowych

Dla ogromnej ilości przedsiębiorców transformacja cyfrowa ma być przede wszystkim wsparciem w istniejących już procesach biznesowych. Około 61% badanych przedsiębiorstw zamierza dzięki nowoczesnym technologiom rozwinąć swoje produktu oraz usługi. Kolejna grupa (52%) potrzebuje rozwiązań, które umożliwiają analizę danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Około 46% badanych upowszechnia poglądy związane z uzależnieniem procesów biznesowych od branży IT. Dokładnie 40% przedsiębiorstw podejmuje działania, które mają na celu podniesienie kompetencji z tej dziedziny w celu wprowadzenia projektów transformacji cyfrowej w przyszłości.

Warto wiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa pozytywnie podchodzą do inwestycji w technologie informatyczne. Bezpieczeństwo IT ma dla nich bardzo duże znaczenie – około 69% badanych firm w ciągu najbliższych 3 lat zamierza wprowadzić projekty związane z przeciwdziałaniem cyber-zagrożeniom. Mniej więcej 46% przedsiębiorstw zamierza zainwestować w rozwiązania chmurowe (w szczególności multicloud). Jeśli chodzi o koncepcję Internetu Rzeczy, to przychylność wyraziło 38% badanych. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona również zalicza się do kategorii transformacji cyfrowej. W ciągu najbliższych 3 lat, aż 37% przedsiębiorstw zamierza wdrożyć projekty biznesowe wykorzystujące te technologie. Jest to szansa na wzrost efektywności podjętych działań z zakresu organizacji i rozwoju działalności.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Innowacyjna bankowość spółdzielcza. Czy banki nadążają za trendami technologicznymi?

Z badania pt. „European Retail Banking Radar” przeprowadzonego przez Kearney wynika, że 37…