Home Biznes Jak odkryć ukryte związki między danymi z różnych źródeł?

Jak odkryć ukryte związki między danymi z różnych źródeł?

0
0
179

W dzisiejszych czasach dane stanowią kluczowy element funkcjonowania biznesu. Umożliwiają one podejmowanie lepszych i bardziej trafnych decyzji, a także pozwalają na wykrywanie trendów i określanie kierunków rozwoju. Jednak, aby dane te były naprawdę wartościowe, muszą być zorganizowane, połączone i przetworzone w taki sposób, aby stanowić spójne źródło informacji. W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia i technologie, takie jak technologia associative engine i procesy ETL.

Qlik associative engine to zaawansowana technologia analityczna, która umożliwia odkrywanie ukrytych związków między danymi z różnych źródeł. Dzięki temu użytkownicy mogą zadawać dowolne pytania i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi w formie interaktywnych wizualizacji. Natomiast procesy ETL są niezbędne w celu wyodrębnienia, przetworzenia i załadowania danych z różnych źródeł, co umożliwia użytkownikom korzystanie z kompleksowych zbiorów danych.

W tym artykule przyjrzymy się temu, czym dokładnie jest associative engine i jak działa, a także omówimy procesy ETL, w tym jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i jakie narzędzia mogą pomóc w ich realizacji.

Czym jest associative engine?

W tradycyjnych bazach danych dane są przechowywane w tabelach, a ich relacje są ściśle określone. W asocjacyjnej bazie danych związek między danymi jest określany dynamicznie na podstawie tego, jak dane są ze sobą powiązane.

Qlik associative engine nie ogranicza się do predefiniowanych schematów i hierarchii, ale pozwala na swobodne eksplorowanie danych w dowolnym kierunku. Qlik associative engine jest rdzeniem wszystkich produktów Qlik, takich jak Qlik Sense, QlikView czy Qlik Data Catalyst. Pozwala na dynamiczne powiązanie danych w czasie rzeczywistym, w celu uzyskania bardziej spójnego i zintegrowanego obrazu tego, co dzieje się w firmie.

Umożliwia to szybkie i elastyczne korzystanie z wielu źródeł danych i pozwala na szybkie przeszukiwanie i analizowanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy mogą błyskawicznie odnaleźć potrzebne informacje i podejmować lepsze decyzje.

„Silnik asocjacyjny” Qlik to sposób łączenia i analizowania danych z różnych miejsc, bez konieczności pisania skomplikowanych zapytań czy tracenia informacji. Dzięki temu można szybko i łatwo odkrywać związki między danymi, które mogą być ukryte lub pominięte w innych narzędziach.

W Qlik Sense dane są automatycznie łączone na podstawie zgodności wartości w poszczególnych kolumnach, co umożliwia łatwe i intuicyjne przeszukiwanie danych. Użytkownicy mogą po prostu kliknąć dowolną wartość w raporcie lub wizualizacji, aby uzyskać więcej szczegółów lub zobaczyć, jakie są z nią powiązane wartości w innych kolumnach i tabelach.

Poniższa ilustracja przedstawia połączenie baz danych w platformie Qlik. Na diagramie widoczne jest sześć tabel zawierających dane dotyczące różnych aspektów firmy.

  • Pierwsza tabela „Sprzedaż” zawiera informacje o sprzedaży produktów w różnych regionach. Kolejna tabela „Regiony” zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych regionach, w których działa firma.
  • Trzecia tabela „Pracownicy” zawiera dane personalne pracowników firmy, takie jak imię, nazwisko i stanowisko. Czwarta tabela „Biura” przedstawia informacje na temat lokalizacji biur firmy, takich jak adres, miasto i kraj.
  • Piąta tabela „Produkty” zawiera informacje o poszczególnych produktach, w tym ich nazwy i opisy. Szósta tabela „Grupy produktów” kategoryzuje produkty według różnych kryteriów, takich jak typ, cena czy popularność.
  • Ostatnia tabela „Dostawcy” przedstawia informacje o firmach, które dostarczają produkty dla naszej firmy.

Dzięki połączeniu tych sześciu tabel w platformie Qlik, możemy łatwo i szybko analizować dane dotyczące sprzedaży, regionów, pracowników, biur, produktów, grup produktów i dostawców. Możemy odkryć ciekawe zależności między tymi danymi i podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie tych analiz.

 

W efekcie użytkownicy mogą zadawać dowolne pytania i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi w formie interaktywnych wizualizacji. To sprawia, że Qlik associative engine jest wyjątkowym narzędziem do eksploracji danych i odkrywania nowych informacji.

Dzięki asocjacyjnemu podejściu do baz danych Qlik Sense umożliwia szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych oraz łatwiejsze i bardziej intuicyjne ich analizowanie, co stanowi jedną z najważniejszych cech, która wyróżnia Qlik Sense na tle konkurencji.

Tajemnicze procesy ETL?

Procesy ETL to skrót od słów Extract, Transform, Load, co oznacza procesy wyodrębniania, przetwarzania i ładowania danych. Są one niezbędne w przypadku integracji różnych źródeł danych w celu utworzenia spójnego i kompleksowego zbioru danych, który można wykorzystać w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Proces ETL zaczyna się od wyodrębnienia danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki CSV, strony internetowe, itp. Następnie dane są przetwarzane, w celu przekształcenia ich w formę, która jest zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Przetwarzanie danych obejmuje różne operacje, takie jak filtrowanie, sortowanie, usuwanie duplikatów, zmiana typu danych, itp. W końcu przetworzone dane są ładowane do docelowej bazy danych lub magazynu danych.

Procesy ETL są niezwykle ważne w Business Intelligence, ponieważ pozwalają na integrację danych z różnych źródeł w celu uzyskania kompleksowego widoku biznesowego. Przykładowo, jeśli firma posiada dane dotyczące sprzedaży z różnych sklepów, proces ETL pozwoli na połączenie tych danych w jednym miejscu, a następnie na ich przetwarzanie i analizowanie w celu uzyskania lepszego zrozumienia, jakie sklepy i produkty przynoszą zysk.

Qlik Sense oferuje wbudowane narzędzia do przeprowadzania procesów ETL, co umożliwia łatwe i szybkie integrowanie różnych źródeł danych. Narzędzia te są łatwe w użyciu i pozwalają użytkownikom na konfigurowanie procesów ETL bez potrzeby pisania kodu programistycznego. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na analizowaniu danych, a nie na konfiguracji procesów ETL.

Podsumowanie

Dzięki narzędziom wbudowanym w Qlik Sense można lepiej zrozumieć, jak wykorzystać te technologie w celu uzyskania bardziej wartościowych informacji biznesowych. Dzięki wykorzystaniu asocjacyjnej bazy danych i procesów ETL firmy mogą pozyskać cenne informacje, które pozwolą im lepiej zrozumieć swoją działalność, podejmować trafne decyzje, a także zwiększać efektywność swoich działań.

Zdjęcie dodane przez Andrea Piacquadio:

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Toshiba wprowadza na rynek dyski HDD o pojemności ponad 30 TB

Toshiba , z sukcesem osiągnęła pojemność przechowywania danych na poziomie ponad 30TB. Jes…