Home Biznes Jak zaprojektować dobry produkt? Na pewno nie w pojedynkę

Jak zaprojektować dobry produkt? Na pewno nie w pojedynkę

0
0
101

Powodzenie i sukces produktu, zarówno użytkowego, jak i cyfrowego, zależy przede wszystkim od tego, jak działa zespół, który go tworzy. Truizm? Niekoniecznie. Nie każda organizacja zdaje sobie sprawę, że im bliższa współpraca w firmie oraz im większe zaangażowanie pracowników, tym lepszy produkt trafia na rynek.

Wielofunkcyjny zespół

Dobrze zaprojektowany produkt to duża szansa na sukces. A dobry produkt – użytkowy, czy cyfrowy, powstaje w nowoczesnym i sprawnie działającym dziale projektowym, jak wynika z raportu McKinsey. I jest to opinia praktyków biznesu. Po przeprowadzeniu ankiet wśród tysięcy projektantów, liderów biznesowych oraz menadżerów, analitycy doszli do wniosku, że o wydajności zespołu wcale nie decyduje jego liczebność. Kluczowe znaczenie ma włączenie specjalistów w interdyscyplinarne zespoły. To sprawia, że projektanci, developerzy czy specjaliści UX i UI zyskują nowe kwalifikacje, co z kolei przekłada się na realizację projektów, a finalnie także na cały biznes.

Ogromne znaczenie ma także współpraca zespołu projektowego z klientem, która w dużej mierze zależy od przyjętego modelu zarządzania oraz kultury organizacyjnej w firmie. Hierarchiczna struktura, w ramach której pracownicy niższego szczebla nie pracują bezpośrednio z klientem i nie podejmują samodzielnie decyzji, nie zawsze sprzyja dobrej kooperacji. Natomiast bliska współpraca całych zespołów projektowych z klientem oraz z innymi działami w firmie, wpływa na rozwój i efektywność członków zespołu. W takim układzie nie ograniczają się oni tylko do swojej specjalizacji, a aktywnie uczestniczą w szukaniu rozwiązań dla wyzwań biznesowych.

Chyba każda firma dałaby wiele, aby poznać jeden, uniwersalny przepis na efektywność zespołów projektowych. Jednak takiego nie ma. W Boldare drogą do sukcesu stała się struktura organizacyjna, oparta na wspólnocie, rozproszonej decyzyjności, transparencji i wolności. Dzięki niej specjaliści rozwijają się w wybranych kierunkach, a firma może czerpać z wielkiego potencjału drzemiącego w wykwalifikowanych zespołach – tłumaczy Jacek Pawlas, Scrum Master z Boldare, firmy specjalizującej się w projektowaniu i tworzeniu produktów cyfrowych oraz w doradztwie biznesowym. – Faktem jest, że obecnie wiele produktów upada z powodu niedopasowania do oczekiwań użytkowników. Aby projekt odniósł sukces i odpowiadał na realne potrzeby rynku, niezbędna jest bliska współpraca między ekspertami w ramach interdyscyplinarnego zespołu. Praca nad trafnym rozwiązaniem cyfrowym przebiega sprawniej i efektywniej, gdy różnorodni eksperci wzajemnie dzielą się nabytą wiedzą, zebranymi wnioskami i pomysłami. Taka strategiczna integracja nierzadko prowadzi do skutecznego pokonywania wyzwań — zarówno w projekcie, jak i we współpracy z klientem — dodaje Jacek Pawlas.

Zwinność

W przypadku firm objętych badaniem McKinsey włączenie członków zespołu projektowego w procesy zewnętrzne, takie jak komunikacja z klientem i współpraca z innymi zespołami, pozytywnie wpłynęło na jakość tworzonych produktów. Mało tego, firmy, w których zespoły projektowe współpracowały z innymi, trzykrotnie częściej były w stanie samodzielnie rozwiązać  problemy wewnętrzne. Dzieje się tak między innymi, dlatego że pracownicy, którzy blisko współdziałają ze specjalistami z innych dziedzin, uczą się dodatkowych umiejętności, związanych np. z marketingiem, finansami czy sprzedażą. To sprawia, że nabywają nowych umiejętności, dzięki którym lepiej rozumieją cele biznesowe firmy.

Na lepsze wyniki biznesowe oraz wydajność organizacyjną mają pozytywny wpływ także zwinne metody działania jak agile czy scrum. Inne, globalne badanie McKinsey wykazało, że transformacje organizacji na zwinne przyniosły im 30-proc. wzrost zadowolenia klientów. Wielofunkcyjne zespoły oraz iteracyjno-przyrostowe realizowanie projektów znacznie ułatwiają pracę, ponieważ pozwalają na sprawniejsze podejmowanie decyzji. Okazuje się, że w organizacjach, które przyjęły zwinne modele zarządzania, szybkość decydowania wzrosła od 5 do nawet 10 razy. Jak to jest możliwe? Podejście zwinne zakłada ciągłe doskonalenie i umożliwia członkom zespołu łatwiejsze odnalezienie się na każdym etapie prac nad rozwiązaniem. Daje także odpowiedni czas oraz przestrzeń na analizę zrealizowanych zadań i refleksję nad poprawą sposobu działania — zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. To wszystko sprawia, że decyzje są podejmowane sprawniej, co przekłada się pozytywnie na czas realizacji projektu.

Projekty, które coś znaczą

Co jeszcze sprzyja efektywnej pracy zespołów i tworzeniu dobrych rozwiązań? Według analityków, dla twórców coraz bardziej liczy się to, nad czym pracują. Jest to widoczne już na etapie procesu rekrutacyjnego. Chęć realizacji projektów, które są ważne ze społecznego czy ekologicznego punktu widzenia, znajduje się dziś na szczycie powodów poszukiwania nowej pracy. Dostępni na rynku specjaliści chcą pracować nad rozwiązaniami, które wnoszą rzeczywistą wartość dla odbiorców, a nawet poprawiają jakość funkcjonowania danego obszaru — odnosi się to zarówno do produktów, organizacji, jak i społeczeństwa.

Mamy do czynienia z nową normalnością, czyli rzeczywistością powstałą na skutek zmian wywołanych szeregiem kryzysów, z jakimi przyszło nam się mierzyć w ostatnich latach. Dodatkowy ważny czynnik to wejście na rynek pracy nowego pokolenia, tzw. pokolenia Z, które wnosi nowe wartości, oczekiwania oraz wymagania dotyczące miejsca pracy. Ci młodzi ludzie, ale coraz częściej nie tylko oni, chcą pracy, w której będą się spełniać i tworzyć użyteczne rzeczy – mówi Jacek Pawlas i dodaje: – Dlatego, podczas współpracy z klientami, myślimy nie tylko o efektach biznesowych, lecz także wartościach, które będą płynąć z opracowywanych produktów. W rezultacie, w szerokiej gamie produktów cyfrowych zrealizowanych przez Boldare, znajdują się również takie, które mają bezpośredni wpływ na społeczeństwo czy środowisko. Angażujemy się również w inicjatywy pro bono — w 2022 roku współpracowaliśmy z międzynarodowym ruchem Tech To The Rescue, nominowanym w plebiscycie NOIZZ Zmiany’22 w kategorii Online. W ramach kooperacji stworzyliśmy produkty cyfrowe na rzecz organizacji pozarządowych, a także pomogliśmy budować UAsos.org, aplikację wspierającą uchodźców z Ukrainy. Tego typu projekty są ważne dla Boldare, jako firmy zaangażowanej społecznie, ale są też super istotne dla naszych ludzi.

Jaka jest zatem recepta na produkt skazany na sukces? Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, jednak według ekspertów niezwykle ważne jest zaangażowanie wyspecjalizowanych i wszechstronnych zespołów projektowych. Istotne jest również przekonanie pracowników, że ich działania mają realny wpływ na rzeczywistość. Niezbędne są także oczywiście atrybuty i warunki do wykonania możliwie najlepszej pracy, takie jak odpowiednie środowisko pracy i narzędzia.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…