Home Analizy Większość polskich firm nadal obojętna na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

Większość polskich firm nadal obojętna na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

0
0
80

Z badania „EY Polska – wpływ AI na rynek pracy” wynika, że większość polskich firm jest jeszcze obojętna na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy — aż 59% firm nie planuje wprowadzenia żadnych zmian w zatrudnieniu na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a jedynie 13% rozważa wprowadzenie zmian w przyszłości. W obszarze modeli operacyjnych, żadne zmiany nie są planowane przez 43% firm.

Nie ma jeszcze planów wprowadzenia skracania czasu pracy (9%) czy oddelegowania powtarzalnych zadań do wykonania przez sztuczną inteligencję (6%). Zdaniem badaczy, taki stan rzeczy może być spowodowany bariery technologiczne, prawne lub organizacyjne. Jedynie 7% badanych firm nie doświadczyło żadnych trudności związanych z wprowadzaniem sztucznej inteligencji.

Z drugiej strony, rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na ryzyko zastąpienia pracowników narzędziami opartymi na AI. Według badania najbardziej narażone na zastąpienie są osoby związane z branżą obsługi klienta (37%) i produkcją przemysłową (32%).

Sztuczna inteligencja w e-commerce

Chociaż sztuczna inteligencja jest powszechnie wykorzystywana, zwłaszcza w branży e-commerce, większość firm nie rozważa jeszcze wprowadzenia szerszych zmian w strukturze zatrudnienia. Artur Miernik, Partner EY Polska i Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services, twierdzi, że większość firm nie widzi jeszcze wystarczającej liczby możliwości zastosowania AI, aby wprowadzać szersze zmiany.

Badanie wskazuje również, że rozwój narzędzi AI nie wpłynął jeszcze na modele operacyjne w polskich firmach. Większość z nich (43%) nie planuje żadnych zmian, a kolejne 19% ma niesprecyzowaną opinię. Zorganizowane mają w planach podejmowanie działań, najczęściej polegających na elastyczności zatrudnienia.

Rozwój sztucznej inteligencji wpływa na rynek pracy, jednak większość polskich firm jeszcze nie wprowadza szerszych zmian związanych z tym zjawiskiem. Badania sugerują, że polskie firmy powinny zacząć rozważać wprowadzenie sztucznej inteligencji w swoje działania, aby uniknąć ryzyka zastąpienia pracowników, którzy wykonują powtarzalne zadania, a także aby zwiększyć efektywność działań i elastyczność zatrudnienia.

Wiele kwestii, które mają zostać uregulowane w rozporządzeniu ws. AI będzie miało znaczący wpływ na firmy, które opracowują, importują, dystrybuują i wykorzystują systemy sztucznej inteligencji, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem i danymi. Regulacje będą również określać rodzaje systemów AI, których wprowadzenie do obrotu i użytkowanie będzie zakazane. Zgodność rozwiązań AI z projektowanymi rozwiązaniami prawnymi może być kluczowa dla powodzenia całego procesu. W szczególności, że na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka należy wprowadzić szczególne środki bezpieczeństwa, aby systemy AI były przejrzyste, zrozumiałe, solidne, dokładne, bezpieczne i niedyskryminacyjne. Należy wprowadzić szczegółowe procedury, w tym dotyczące zarządzania ryzykiem i danymi oraz zapewnić odpowiedzialność, przejrzystość i nadzór ludzki. Co istotne, zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i wymaga regularnego monitorowania – podsumowuje Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Słuchawki Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI: nowy wymiar dźwięku

Firma Creative Technology, znana z innowacyjnych rozwiązań audio, wprowadza na rynek swoje…